Universitat Autònoma de Barcelona   Català |  English

Ruy Blas

Mendelssohn, Felix  

Autor literario: Hugo, Victor 
Descripción: Overtura per l'obra de Ruy Blas de Victor Hugo, és un drama romàntic en cinc actes. 
Fecha de estreno:
1838
Género: Ópera