Universitat Autònoma de Barcelona   Català |  English

Simon Bocanegra

Verdi, Giuseppe  

Libretista: Piave, Francesco Maria
Descripción: Òpera en un pròleg i tres actes amb música de G. Verdi i llibret de F.M. Piave 
Fecha de estreno:
12 - 3 - 1857
Lengua: Italiano
Género: Ópera