Universitat Autònoma de Barcelona   Català |  English

Dina la derelitta

Ferreira Veiga, José Augusto  

Autor literario: Radcliffe, Ann 
Libretista: Paravicini, Rodolfo
Descripción: Melodrama tràgic en tres actes, amb la part musical aprofitada d'anteriors òperes. La première tingué lloc al Teatro Nacional de São Carlos. 
Fecha de estreno:
14 - 3 - 1885
Lengua: Italiano
Género: Ópera