Universitat Autònoma de Barcelona   Català |  English

Gli Orazi e i Curiazi

Domenico Cimarosa  

Libretista: Sografi, Simeone Antonio
A partir de: La tragèdia homònima de Pierre Corneille
Descripción: "Gli Orazi e i Curiazi" és una òpera en tres actes de Domenico Cimarosa, amb llibret d'Antonio Simeone Sografi, basat en l'"Horaci" de Pierre Corneille 
Fecha de estreno:
26 - 12 - 1796
Lengua: Italiano
Género: Ópera
Nota: Estrenada l'any 1807 al Teatre de la Santa Creu de Barcelona