Universitat Autònoma de Barcelona   Català |  English

Golestan

 

Coreógrafo: Béjart, Maurice
Descripción: Ballet amb música iraniana i coreografia de Maurice Béjart. Estrenat al Liceu durant la temporada de 1975 
Fecha de estreno:
1973
Estreno en el Liceu: 5 - 1975
Género: Danza