Universitat Autònoma de Barcelona   Català |  English

Del pla a la muntanya

Núñez, Jordi  

Coreógrafo: Sans, Albert
Fecha de estreno:
25 - 5 - 1980
Estreno en España: 25 - 5 - 1980
Estreno en el Liceu: 25 - 5 - 1980
Cast: Conjunt de danses amb arranjament coreogràfic d'Albert Sans, figurins de Maria Carbonell i instrumentació de Jordi Núñez
Género: Danza