Universitat Autònoma de Barcelona   Català |  English

Il Segreto di Susanna

Ermanno Wolf-Ferrari  

Libretista: Enrico Golisciani
A partir de: La serva padrona de Pergolesi i d'altres òperes del segle XVIII
Descripción: Òpera en un acte d'Ermanno Wolf-Ferrari 
Fecha de estreno:
4 - 1 - 1909
Estreno en España: 2 - 12 - 1916
Estreno en el Liceu: 2 - 12 - 1916
Lengua: Italiano
Género: Ópera 


Libro del conserge
No ha gustado ni el argumento ni la ejecución   Llegir el Libro del conserje