Crèdits / Créditos / Credits


Contingut

Emili Grifell-Tatjé

Oriol Castells Prims (Bibliography)

Pàgina Web

Oriol Castells Prims, Annabel Ayllon

Disseny
Disseny gràfic, punt de llibre i cartell: Annabel Ayllon

Exposició presencial
Annabel Ayllon

Desembre 2018 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials