Presentació de la Col·lecció de Pragmàtiques i altres documents (s. XVI-XIX)

Fa uns trenta anys que la Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d'un fons especialment valuós per la seva antiguitat i especificitat temàtica que duu el nom de Biblioteca Econòmica Carandell. Va ser transferit a la UAB mitjançant un acord signat el 28 de setembre de 1979 per l’Associació Industrial Tèxtil del Procés Cotoner (AITPA), que en tenia la propietat, i amb una col·laboració especial de l’antiga Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, La Caixa. La Biblioteca Econòmica Carandell va ser inaugurada el febrer de 1981. Es tracta d’un fons bibliogràfic especialitzat en temes d’economia i pensament econòmic, sociologia i dret dels segles XVI al XX, constituït al llarg de molt temps per l’economista Joan Carandell, a qui li va adquirir l’AITPA el 1960.

 

El Fons Carandell conté una secció d’antiquària de llibres anteriors al segle XIX, una part de la documentació original de l’arxiu de l’antiga Casa de la Moneda de Barcelona i una esplèndida col·lecció de pragmàtiques i altres documents dels segles XVI al XIX.El 2008 s’inicià la digitalització d’aquesta col·lecció. El procés va ser llarg i va estar dividit en diferents fases, motiu pel qual va ser necessària la col·laboració d’una gran diversitat de personal (bibliotecaris, administratius, becaris i informàtics). És evident que la digitalització d’aquests documents va ser de gran importància, ja que parlem d’un fons pràcticament desconegut que ha estat molts anys amagat en capses, sense catalogar, i que només era conegut en el reduït cercle de professors de les facultats de la UAB interessades en la història jurídica i econòmica.

 

Finalment s'ha pogut dur a terme el projecte de digitalització d’aquest fons, la seva catalogació i la seva introducció al DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB), la qual cosa permet potenciar la seva consulta en donar-ho a conèixer als estudiosos de fora de l’àmbit de la Biblioteca de Ciències Socials de la UAB, ja que facilita la cerca i es pot consultar des de qualsevol ordinador. Així doncs, ja podem presentar-vos la Col·lecció de Pragmàtiques i altres documents (s. XVI-XIX).

     

     

Fonts consultades:

Maluquer de Motes, Jordi. La Biblioteca Econòmica Carandell. Biblioteca Informacions. Novembre de 1995, núm. 11

Setembre 2011 · Biblioteca de Ciències Socials · Fotografies i disseny