Pedreira Fons personal Josep Pedreira

Sobre el fonsContingut del fons

El Fons Pedreira reuneix part de la documentació personal i professional de Josep Pedreira. Consta bàsicament de manuscrits i mecanoscrits d’obra pròpia, així com també documentació professional referent a l’editorial Els Llibres de l’Óssa Menor i als autors que hi van publicar.

Aplega un total de 2567 documents, dels quals 1481 són cartes. La documentació cobreix el període de 1917 a 2003 i està organitzada seguint el quadre de classificació que podeu trobar al menú superior d’aquesta pàgina.

Citeu com: Fons Josep Pedreira (Universitat Autònoma de Barcelona)

Cerca de documents

Hi ha diverses formes de cercar informació a la base de dades d’aquesta col·lecció:

1. A través del quadre de classificació

2. A través del menú lateral esquerre (on apareixen els temes principals del quadre de classificació)

3. Consultant els diversos índexs que es proporcionen:

Índex de noms: a la llista de noms hi trobareu tant persones com institucions que apareixen citades en els documents o que són autors dels mateixos.

Índex de matèries: llistat de paraules clau controlades que defineixen el contingut del document. Apareixen també títols de revistes, de llibres, ...

4. Per cronologia

5. A través de la cerca buscareu a qualsevol camp de la fitxa bibliogràfica dels documents.

Drets

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.