Universitat Autònoma de Barcelona   Català  |  Español 

   
  Proper names:
  Title:
  Keywords:
  Collection:
  Genre:
  Year:
 
 
 
 

Search all the collection

Records: 91   Search > Keyword: Personal - Administració

volver a la página anteriorReturn 

Record 1 to 10 from 91

Order by :   Title  |   Author  |  Date fecha descendente  fecha ascendente  

Next page Last page


Documentació diversa sobre la realització dels balls de màscares de 1859
Documentació diversa sobre la realització dels balls de màscares de 1859 Societat del Gran Teatre del Liceu
Date 1859
Description 12 documents, manuscrits
Note Documentació econòmica sobre els vuit balls de màscares i llistats de treballadors
Language Spanish
Descriptors Administració  ;  Balls de Màscares  ;  Comptabilitat ;  Personal - Administració 
Collection Administration
   
   


Balanç i comprovants de l'any 1868-1869
Gussi, Antoni
Balanç i comprovants de l'any 1868-1869 Barret, Francisco
Societat del Gran Teatre del Liceu
Date 1868
Description 18 documents
Note Balanç econòmic entre el 4 de març de 1868 i el 23 de març de 1869. S'inclou documentació relativa a rebuts, pagament de personal i altres despeses de l'any. Una de les activitats principals és la relacionada amb els balls de màscares. El director A. Gussi signa el balanç. Entre els comprovants es troba el corresponent a F. Barret, per la redacció de diversos documents
Note Una de les factures és la de l'escrivania de la Sala de Juntes
Language Spanish
Descriptors Administració  ;  Comptabilitat  ;  Balls de Màscares ;  Músics  ;  Personal - Administració
Collection Administration
   
   


Balance y comprobantes del año 69 al 70
Balance y comprobantes del año 69 al 70 Societat del Gran Teatre del Liceu
Date 1869
Description 15 documents
Note Conté diversa documentació comptable, l'estat general d'entrades i sortides de fons, rebuts i factures, la contribució territorial, nòmines, comptes de despeses menors, recaptació de balls de màscares, etc.
Language Spanish
Descriptors Comptabilitat  ;  Administració  ;  Personal - Administració ;  Balls de Màscares 
Collection Administration
   
   


Balance y comprobantes de año 1870 al 1871
Balance y comprobantes de año 1870 al 1871 Societat del Gran Teatre del Liceu
Date 1870
Description 15 documents
Note Conté diversa documentació comptable, l'estat general d'entrades i sortides de fons, rebuts i factures, la contribució territorial, censos pagats de patrimoni, subvencions, nòmines, comptes de despeses d'obres i despeses menors, recaptació de balls de màscares, etc.
Language Spanish
Descriptors Comptabilitat  ;  Administració  ;  Balls de Màscares ;  Personal - Administració 
Collection Administration
   
   


Documentos correspondientes al balance del año económico que empezó en 19 Marzo 1873 y concluyó en 28 Febrero 1874
Documentos correspondientes al balance del año económico que empezó en 19 Marzo 1873 y concluyó en 28 Febrero 1874 Societat del Gran Teatre del Liceu
Date 1873
Description 18 documentos
Note Conté diversa documentació comptable, l'estat general d'entrades i sortides de fons, rebuts i factures, la contribució territorial, nòmines, comptes de despeses d'obres, reparacions, despeses menors, recaptació dels balls de màscares, etc.
Language Spanish
Descriptors Comptabilitat  ;  Administració  ;  Personal - Administració ;  Balls de Màscares  ;  Arrendaments
Collection Administration
   
   


Comprobantes de los gastos pagados desde 1º Marzo de 1874 a 28 Febrero 1875
Comprobantes de los gastos pagados desde 1º Marzo de 1874 a 28 Febrero 1875 Societat del Gran Teatre del Liceu
Date 1874
Description 10 documents
Note Conté diversa documentació comptable, l'estat d'entrades i sortides de fons, rebuts d'obres de restauració de la façana principal, nòmines del personal, la contribució, comptes de despeses menors, la recaptació dels balls de màscares, etc.
Language Spanish
Descriptors Comptabilitat  ;  Administració  ;  Balls de Màscares ;  Personal - Administració 
Collection Administration
   
   


Comprobantes de las cuentas presentadas en el Balance correspondiente al año económico de 1875 a 1876
Comprobantes de las cuentas presentadas en el Balance correspondiente al año económico de 1875 a 1876 Societat del Gran Teatre del Liceu
Date 1875
Description 18 documentos
Note Conté diversa documentació comptable, l'estat d'entrades i sortides de fons, rebuts i factures d'obres, reparacions, conservació, despeses menors, la contribució territorial, nòmines, recaptació dels balls de màscares, etc.
Language Spanish
Descriptors Comptabilitat  ;  Administració  ;  Personal - Administració ;  Balls de Màscares 
Collection Administration
   
   


Comprobantes año de 1876 a 1877
Comprobantes año de 1876 a 1877 Societat del Gran Teatre del Liceu
Date 1876
Description 14 documents
Note Conté diversa documentació comptable, l'estat d'entrades i sortides dels fons, rebuts i factures d'obres, reparacions i despeses menors, la contribució territorial, nòmines, la recaptació dels balls de màscares, etc.
Language Spanish
Descriptors Comptabilitat  ;  Administració  ;  Personal - Administració ;  Balls de Màscares 
Collection Administration
   
   


Cuentas, comprobantes y balance. Año económico de 1877 a 1878
Cuentas, comprobantes y balance. Año económico de 1877 a 1878 Societat del Gran Teatre del Liceu
Date 1877
Description 12 documents
Note Conté diversa documentació comptable, l'estat d'entrades i sortides de fons, factures d'obres, reparacions, despeses menors, la contribució territorial, nòmines, la recaptació dels balls de màscares, etc.
Language Spanish
Descriptors Comptabilitat  ;  Administració  ;  Personal - Administració ;  Balls de Màscares 
Collection Administration
   
   


Cuentas año 1878 a 1879
Cuentas año 1878 a 1879 Societat del Gran Teatre del Liceu
Date 1878
Description 23 documents
Note Conté diversa documentació comptable, l'entrada i sortida de fons, la contribució territorial, factures i rebuts d'obres, reparacions, despeses menors, nòmines, la recaptació dels balls de màscares, etc.
Language Spanish
Descriptors Comptabilitat  ;  Administració  ;  Balls de Màscares ;  Personal - Administració 
Collection Administration
   
   


 

Next page Last page