Universitat Autònoma de Barcelona   Català  |  Español 
   
 

Publications and research papers

   

It has been possible to include these publications thanks to the Project of digitization and cataloging of the Historical archive of the Societat del Gran Teatre del Liceu. You can find links to the published works when possible, or the references of the editions.
You can address to bib.humanitats@uab.cat and / or secretaria@societatliceu.com to provide the data to publicize your publications that are using materials of the Historical Archive of the Societat.

 

Alícia Daufí Muñoz

Mariona Rebull i La saga de los Rius; dues òptiques audiovisuals d'un mateix drama.

L'any 1943 Ignasi Agustí publica la seva novel·la Mariona Rebull, que juntament amb El viudo de Rius, Desiderio, Diecinueve de julio i Guerra Civil conformen la saga La ceniza fue árbol. Les tres primeres novel·les, Mariona Rebull, El viudo de Rius i Desiderio narren, a través d'ambients burgesos, la història del matrimoni frustrat entre Mariona Rebull i Joaquin Rius, la mort de Rebull a l'atemptat anarquista del Gran Teatre del Liceu i la viudetat de Rius i, finalment, la vida adulta del fill d'aquests dos: Desiderio Rius. L'èxit que van suscitar les novel·les d'Agustí va donar lloc a algunes adaptacions cinematogràfiques. Inicialment, figura la pel·lícula Mariona Rebull (1947), basada en les dues primeres novel·les, i, vint anys més tard, apareix la sèrie La saga de los Rius (1976-1977), inspirada en les tres primeres novel·les, i que esdevé la primera sèrie de televisió rodada a Espanya en color.

Del cine mudo a los videojuegos: la creación sonora en el audiovisual.
Jordi Roquer, Daniel Torras i Lidia López (eds.)
Alicante : Letradepalo, 2020
ISBN: 9788494853357

  Item. Revista de biblioteconomia i documentació. 2017. Núm. 62 Ana Escañuela Barradas; Montserrat Gutiérrez Folgueiras

Arxiu Històric de la Societat del Gran Teatre del Liceu: 150 anys d’història d’un teatre i una ciutat

The Historical Archive of the Societat del Gran Teatre del Liceu includes a lot of documentation about the management and administration of the entity, as well as the direction the performances in the Barcelona Theatre for 150 years. The Societat, together with the Humanities Library and the Department of Art and Musicology of the Universitat Autònoma de Barcelona is carrying out the digitization, preservation and dissemination of the archive.

Item: revista de biblioteconomia i documentació. 2017. Núm. 62
ISSN-e: 1699-521X

 
Fortune de Francis Poulenc Hervé Lacombe et Nicolas Southon (dir.)

Fortune de Francis Poulenc
Diffusion, interprétation, réception

La musique de Francis Poulenc n’a pas connu de purgatoire et s’est affirmée comme l’une des plus appréciées du XXe siècle. Ce livre cherche à comprendre son succès et son devenir en France et à l’étranger. Sont évoqués les réseaux professionnels et amicaux, les institutions, la presse, les interprètes grâce auxquels les œuvres circulent. Mais aussi les conditions d’exécution ou de représentation, les cadres esthétiques de leur réception, et toute forme de témoignage permettant de rendre compte de leur programmation, de leur diffusion et de leur perception.

Presses Universitaires de Rennes, 2016
ISBN : 978-2-7535-5006-3 
De re metallica: ingeniería, hierro y arquitectura Pedro Navascués Palacio; Revuelta Pol, Bernardo (coordinadors)

De re metallica : ingeniería, hierro y arquitectura [en línia]

En este libro se publican las conferencias impartidas en el curso celebrado en 2015 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. ‘De Re Metallica. Ingeniería, hierro y arquitectura' supone la sexta entrega de la colección ‘Lecciones Juanelo Turriano de Historia de la Ingeniería', iniciada en 2012 y que recoge, principalmente, los cursos que la Fundación Juanelo Turriano organiza anualmente en colaboración con diversas universidades. Su objetivo es contribuir al conocimiento de las aportaciones históricas de la ingeniería y a la puesta en valor de su relevancia cultural.

Madrid : Fundación Juanelo Turriano, 2016
ISBN: 978-84-945708-1-0