Universitat Autònoma de Barcelona   Català  |  Español 

Variations on an Original Theme (Enigma), Op. 36

Elgar, Edward  

Description: Obra orquestral que consta de 15 seccions, que són variacions d'un mateix tema, tal i com el títol de l'obra indica.
Release data:
19 - 6 - 1899
Release at the Liceu: 23 - 3 - 1954
Genre: Concert
Note: S'estrenaren a Londres, al St. James Hall, sota la direcció orquestral de Hans Richter. 
RELATED DOCUMENTS