Universitat Autònoma de Barcelona   Català  |  Español 

Mavra

Stravinsky, Igor  

Literary author: Puchkin, Alexandre 
Llibrettist: Kochno, Boris
Based on: L'obra La casita de Koloma de Puixkin
Description: Òpera en un acte, música d'Igor Stravinsky i llibret de Boris Kochno
Release data:
1922
Release in Spain: 23 - 11 - 1975
Release at the Liceu: 23 - 11 - 1975
Genre: Opera 
RELATED DOCUMENTS

Book of the concierge
-   Llegir el Libro del conserje