Universitat Autònoma de Barcelona   Català  |  Español 
   
  Keyword:
   
 

Since its beginnings, the management of the theatre was entrusted to a businessman, or to a company owned by different individuals. According to the contract between each businessman and the Societat, a report on the management or an account statement had to be submitted.

This collection includes documents related to the different businessmen and to the seasons, whether they are brochures, advertisements, contracts or other administrative documents.

Administration

Record 1 to 8 from 8

Order by :   Title  |   Author  |  Date fecha descendente  fecha ascendente  

volver a la página anterior Back 


  Permís d’utilització en règim d’usdefruit d’un terreny a favor de la Societat del Liceu

Date: 1847
Description: 6 pàg.
Note: Còpia mecanografiada
Note: Donació de Lluís Bonís, abril 2011
Language: castellà
Descriptors: Administració ; Arquitectura ; Direcció ; Edificis ; Socis
Collection: Administration
  Memoria leída por la Comisión encargada de la reedificación de este teatro en la junta general de señores propietarios celebrada el día 28 de marzo de 1863

Date: 1863
Description: 33 pàg.
Note: Data al document: 28 de març de 1863
Language: castellà
Descriptors: Administració ; Arquitectura ; Direcció ; Edificis ; Socis
Collection: Administration
  Proyecto de reforma de varias dependencias contiguas al Escenario
Pons Domínguez, Antonio

Date: 1942
Description: 8 documents
Note: Conté plànols i pressupostos de les reformes per a l'emplaçament de dutxes i vàters als camerinos. Arquitecte A. Pons Domínguez
Language: castellà
Descriptors: Edifici - Remodelació ; Projectes (Arquitectura) ; Aparells sanitaris
Collection: Administration
  Documentació diversa sobre la reforma de l'escenari i sobre un teló metàl·lic
Bruguera Fabra, Josep Maria
Pons Arola, Antonio
Rull, Augusto de
Dunkel, W. L.
Viñas i Dordal, Francesc
Vinyals i Muñoz, Melcior


Date: 1929
Description: 50 documents
Note: La major part de la documentació són cartes sobre la reforma de l'escenari, la compra d'una casa del carrer Unió, un projecte d'enllumenat per a l'escenari de l'empresa Siemens Shuckert-Industria Eléctrica que inclou una memòria signada per José Mª Bruguera Fabra i sobre la instal·lació d'un teló metàl·lic. Entre els diferents corresponsals destaquen: José M. Bruguera Fabra, Antonio Pons Arola, Augusto de Rull, William Dunkel, Electra Industrial, Joaquin Milans del Bosch, Francisco Viñas, Melchor Viñals, Gerhard Thofehrn de la casa Schwabe i Siemens. S'inclou també un informe redactat per Rull sobre unes visites efectuades a teatres francesos i italians i a algunes fàbriques alemanyes
Language: castellà
Descriptors: Béns immobles--Compravenda ; Projectes (Arquitectura) ; Dissenys i plànols ; Edifici - Remodelació
Collection: Administration
  Denuncia sobre el estado ruinoso de los balcones de la fachada de la calle San Pablo

Vinyals i Muñoz, Melcior
Marull i Huguet, Ramon
Pons Arola, Antonio

Date: 1931
Description: 5 documents
Note: Diferents documents referents a la denuncia pel mal estat dels balcons de la façana del carrer Sant Pau i la seva reparació. Figura el nom de l'arquitecte M. Vinyals, el vocal-secretari R. Marull i el president de la junta A. Pons
Language: castellà
Descriptors: Administració ; Arquitectura ; Edifici - Remodelació ; Direcció ; Assumptes jurídics
Collection: Administration
  Construcció de la sala d'assaig

Rull, Augusto de
Vinyals i Muñoz, Melcior

Date: 1928
Description: 5 documents
Note: Diversos documents per la construcció d'una sala d'assaig al terrat del Liceu. Signats pel president A. de Rull i l'arquitecte M. Vinyals
Language: castellà
Descriptors: Administració ; Arquitectura ; Edifici - Remodelació
Collection: Administration
  Documentació sobre obres, reparacions i conservació
Escosura Pulido, Fernando de la
Noguer, Ramón
Alañá, Miguel

Date: 1963
Description: 13 documents
Note: Diversos documents en relació amb qüestions tècniques i de manteniment. Hi ha un oferiment de serveis de neteja de Comercial Hiedra, una notificació del canvi d'adreça d'Electricidad Marco a Miguel Alañá, el rebuig del pressupost de la reparació d'una marquesina per part de Miguel Alañá a Eclipse S.A. i la sol·licitud d'aquest per part de Miguel Alañá en nom de Fernando de la Escosura. Conté també un estudi econòmic per la rampa de l'escenari de Ribes y Pradell de Fernando de la Escosura, i un llistat d'obres que cal fer escrit per Miguel Alañá i dirigit a Fernando de la Escosura, i que se citen les empreses Mecanotubo, Ayza, Ribes y Pradell i Giralt. Hi ha una sol·licitud de renovació de la vitrina d'Editorial Junventud per part d'aquests, n'informa sobre els aspectes climàtics de la sala per part de M. Gavarró S.A. i la resposta de la junta. Conté també una carta amb anècdota i comentari sobre unes bigues de Ramon Nogué Bosch i una carta amb comentari d'una audició i aspectes tècnics també de Nogué. Nogué també fa una sol·licitud per fer una entrevista per discutir el tancament del teatre. Finalment hi ha una cronologia en relació a les reparacions de Ribas i Pradell, conegut com el "Asunto Ribas y Pradell".
Language: castellà
Descriptors: Administració ; Calefacció ; Edifici - Remodelació ; Projectes (Arquitectura)
Collection: Administration
  Factures de reparacions, assegurances i advocats 1932-1935

Date: 1935
Description: 42 documents
Note: Conté documentació relativa a les reparacions que es van dur a terme en el Liceu entre els anys 1932 a 1935, tals com les factures de les reparacions elèctriques, les factures del teló d'acer, minutes d'advocats, contractes de pòlisses d'assegurances (contra incendis, aigua, vida, accidents de treball) i revisions d'extintors
Language: castellà
Descriptors: Teatre ; Projectes (Arquitectura) ; Edifici - Remodelació ; Instal·lacions elèctriques
Collection: Administration