cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Inicio: 1988-
Trimestral

Tipo de acceso: suscripción Suscripción
Article Processing Charges: DESCONEGUT  APCs: ?
Article Processing Charges


Zhongguo Keji Fanyi (中国科技翻译) = Chinese science & technology translators journal


ISSN: 1002-0489 | Xina  Xina

Editor: Zhongguo Kexueyuan Keji Fanyi Gongzuozhe Xiehui
Idiomas: chino, inglés

 
Derechos de autor y autoarchivo Derechos de autor y autoarchivo NO DISPONIBLE
AREA:
Estudis Traducció i Interpretació i Estudis àsia Oriental
   
办刊宗旨:探索科技翻译理论与技巧,介绍科技翻译研究成果与教学经验,报道国内外译事活动。本刊曾获国际译联(FIT)翻译期刊奖(1993), 列入外语类和语言类核心期刊(北大评测系统), 收入“中文科技期刊数据库”。《中国科技翻译》理论与实践并重,以英汉翻译为主兼顾各语种,纵览各学科,注重实用性、指导性、及读者翻译能力和翻译水平的提高,是科技翻译从业者和外语学习者的得力助手。读者为广大科技翻译工作者、大专院校从事科技翻译和研究的师生及科技外语爱好者。所设专栏:科技翻译研究、科技翻译理论探索、译名标准化、术语揽新、口译、经贸翻译、科技翻译与新技术、网络翻译、翻译教学、译海论坛、译事纵横、翻译随笔、科技翻译自学、日积月累、和图书评介等
   

Dónde encontrarlo
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
indicadors
 Bitra
AHCI 
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 2
Google scholar metrics
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2021 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA