"Todos los ensayos se fundamentan en una preciosa paradoja que ha definido lo mejor del género ya desde Montaigne: el detalle íntimo y preciso (el cimiento de la mayoría de los buenos ensayos) sirve como fuente de deleite por sí mismo, y también como trampolín para discurrir sobre generalidades de mayor alcance. Nunca me atreviría a afrontarme a la naturaleza de la verdad mediante un salto frontal y una generalización abstracta, por miedo a convertirme en un bufón huero y tendencioso, que pontifica sobre lo irrefutable y lo indefinible."

(La montaña de las almejas de Leonardo, p.15)

 

 

Stephen Jay Gould

 

 

Stephen Jay Gould, paleontòleg i biòleg evolutiu, és conegut sobretot per la seva obra divulgativa al voltant de l'Evolució. Dotat d'una capacitat comunicativa poc habitual entre els científics exhibeix sempre un estil literari molt particular, ple de metàfores i d'analogies, estimulant i provocador. Amb eines sempre ben afilades Gould revisa la trascendència del darwinisme per a la Història natural.

Més enllà de la controvèrsia que sempre suscita, la seva concepció humanista de la ciència i el seu peculiar estil literari l'han dut a ser un autor que ha desvetllat ampliament l'interès per l'Evolució.

Per aquest motiu, en el marc de l'Any de l'Evolució, la Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries us convida a llegir l'obra d'aquest paleontòleg. Ho fem a través d'un exposició que recull la bibliografia i que es pot veure a la biblioteca i a través d'aquesta web, estructurada en quatre apartats:

Finalment, cal mencionar que la bibliografia seleccionada està majoritàriament traduïda al castellà i la trobareu al vostre abast a les nostres biblioteques.