El catàleg geogràfic de la Cartoteca General  UAB la Terra  
 
 
  14   mapes topogràfics 5   mapes de geografia física
  14   mapes planimètrics     mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions 13   mapes de funció especial
  10   mapes especials de base 4   mapes basats en imatges
  108   atles generals 28   atles del medi ambient
  89   atles del món actual 68   atles d'història
 
 
    Atles d'història
 
    llista 1 de 7 següent >>>  
·The Times complete history of the world / Overy, Richard (ed.) . -
9a ed . - Londres: Times Books, 2015 < (100) 93 Tim >
·Atlas des empires coloniaux : XIXe-XXe siècles / Klein, Jean-François; Singaravélou, Pierre; Suremain, Marie-Albane de; mapes de Fabrice Le Goff . -
París : Autrement, 2012 < (100) 93 "18/19" Kle >
·El Atlas histórico : historia crítica del siglo XX / Le Monde Diplomatique . -
València: Fundación Mondiplo, 2011 < (100) 93 “19” Atl >
·Atlas de las civilizaciones : comprender el presente a la luz del pasado / Le Monde . -
València: Fundación Mondiplo, 2010 < (100) 008 Atl >
·Gran atlas histórico Planeta . -
Barcelona: Planeta, 2010 < (100) 93 Pla >
·The Finest atlas of the heavens = Der prächtigste Himmelsatlas = L'atlas céleste le plus admirable / Cellarius A . -
Hong Kong: Taschen, 2006 < F (100)523 Cel >
·Atlas Akal de la primera guerra mundial / Gilbert, M. . -
Madrid: Akal, 2003 < (100) 93 "1914/1918" Gil >
·Atlas histórico de la guerra fría / Swift, J. . -
Madrid: Akal, 2003 < (100) 93 "19" Swi >
·Atlas du 21e siècle : France, l'Europe, le monde / Charlier, Jacques (dir) . -
Nova ed . - Paris: Nathan, 2002 < (100) “2002” Atl >
·Atlas Akal de historia clásica del 1700 a.C. al 565 d.C. / Michael Grant . -
Madrid: Akal, 2002 < (100) 931 Gra >
 
   
 
  UAB  |  Biblioteques  |  Guia GEODOC  |  Comentaris
Amèrica del Nord Amèrica del Sud Àfrica Àfrica Oceania Oceania Oceania Antàrtida Àsia Europa Europa Oceania