El catàleg geogràfic de la Cartoteca General  UAB Canàries  
   
  21   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  8   mapes planimètrics 3   mapes de geografia humana
  6   mapes de comunicacions 1   mapa de funció especial
  1   mapa especial de base 1  
mapa basat en imatges 3 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
         
Santa Cruz de Tenerife : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1989 < 7.420/003 v >
Las Palmas : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura, 1989 < 7.420/012 v >
Mapa de cultivos y aprovechamientos de España  / Dirección General de la Producción Agraria; Subdirección General de la Producción Vegetal . -
1: 50 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 7.350/002 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
   
 
  UAB  |  Biblioteques  |  Guia GEODOC  |  Comentaris