El catàleg geogràfic de la Cartoteca General  UAB Canàries  
   
  21   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  8   mapes planimètrics 3   mapes de geografia humana
  6   mapes de comunicacions 1   mapa de funció especial
  1   mapa especial de base 1  
mapa basat en imatges 3 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia física
 
         
Mapa Litológico de España . -
1: 500 000 . - Madrid ? : Instituto Nacional de Edafología, 1970ca . - 244 x 184 cm < 6.450/001 v >
Mapa Forestal de España . -
1: 200 000 . - Madrid : Ministerio de Agricultura < 6.420/014 v >
Gran Canaria . -
1: 100 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España, 1968 < 6.410/003 v >
Lanzarote . -
1: 100 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España, 1964 < 6.410/004 v >
Fuerteventura . -
1: 100 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España, 1964 < 6.410/005 v >
Tenerife . -
1: 100 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España, 1968 < 6.410/006 v >
Mapa Geológico de España / Instituto Tecnológico Geominero de España . -
1: 25 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España . - 68 x 102 cm < 6.325/017 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
   
 
  UAB  |  Biblioteques  |  Guia GEODOC  |  Comentaris