El catàleg geogràfic de la Cartoteca General  UAB Espanya  
   
  35   mapes topogràfics 63   mapes de geografia física
  13   mapes planimètrics 26   mapes de geografia humana
  24   mapes de comunicacions 15   mapes de funció especial
  6   mapes especials de base 5  
mapes basats en imatges 46 atles
 
 
 
 
    Mapes de comunicacions
 
    llista 1 de 3 següent >>>  
Rail Map of Europe . -
1: 4 250 000 . - Santa Barbara : Map Link, 1992 < 3.542/001 v >
Europa . -
1: 4 000 000 . - s.l. : Avis. Rent a Car, 1973 < 3.540/005 v >
Europe . -
1: 3 000 000 . - Paris : Pneu Michelin, 1982 . - 155 x 100 cm . - ([Cartografia Michelin]) < 3.530/001 v >
Europa = Europe : Mapa de Carreteras de la Comunidad Econòmica Europea . -
1: 3 000 000 . - Bilbao : Karlan Editorial Cartográfica SA, 1989 < 3.530/003 p >
[España] Red de interés general del Estado : Estado de los pavimentos y obras en ejecución . -
1: 2 500 000 . - Madrid : Ministerio de Obras Públicas, 1985 < 3.525/002 v >
Estado de los pavimentos en la red de carreteras : Verano 1986. . -
1: 1 750 000 . - Madrid : Ministerio de Obras Públicas, [1986] . - (Estado de los pavimentos) < 3.517/001 v >
España = Espagne = Spain Portugal : Principales carreteras = Routes Principales = Main Roads . -
1: 1 500 000 . - Bilbao : Karlan Editorial Cartográfica SA, 1988 < 3.515/003 v >
España y Portugal  / Felip Garcia Acón i José Nin Català . -
1: 1 500 000 . - Barcelona : Distrimapas Telstar, 1998 < 3.515/005 v >
Spain and Portugal . -
1: 1 250 000 . - Edinburgh : Bartholomew, 1980 . - (Bartholomew World Travel Series) < 3.512/002 v >
Spanien : Portugal . -
1: 1 000 000 . - Berna : Kummerly+Frey, 1982 . - (Series K + F) < 3.510/009 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
   
 
  UAB  |  Biblioteques  |  Guia GEODOC  |  Comentaris
Andalusia Aragó Astúries Balears Balears Balears Balears Canàries Canàries Canàries Canàries Canàries Canàries Canàries Cantàbria Castella i Lleó Castella - la Mancha Catalunya Ceuta,Melilla Ceuta,Melilla Portugal Extremadura Galícia Madrid Múrcia Navarra País Basc País Valencià Rioja França Andorra Marroc