El catàleg geogràfic de la Cartoteca General  UAB Espanya  
   
  35   mapes topogràfics 63   mapes de geografia física
  13   mapes planimètrics 26   mapes de geografia humana
  24   mapes de comunicacions 15   mapes de funció especial
  6   mapes especials de base 5  
mapes basats en imatges 46 atles
 
 
 
 
    Mapes planimètrics
 
    llista 1 de 2 següent >>>  
Global Navigation Chart . -
1: 5 000 000 . - Saint Louis : Defense Mapping Agency Aerospace Center < 2.550/004 v >
Europe Political . -
1: 5 000 000 . - Edinburgh : Bartholomew, 1988 . - (Bartholomew World Travel Series) < 2.550/005 v >
Mapa General de España . -
1: 2 500 000 . - Madrid : Instituto Geográfico Nacional, 1981 < 2.525/006 v >
Mapa de España . -
1: 2 000 000 . - Madrid : Instituto Geográfico Nacional, 1983 < 2.520/005 v >
España y Portugal  / por Don Francisco Coello . -
1: 2 000 000 . - Facsímil . - Madrid : [Francisco Coello], 1863 . - (Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar) < 2.520/007 h >
Mapa de España  / formado por el Excmo Sr Mariscal de Campo D Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero . -
1: 1 500 000 . - Madrid : Instituto Geográfico y Estadístico, 1902 < 2.515/001 v >
España  / Esselte Map Service . -
1: 1 250 000 . - Madrid : Ed Aguilar, 1988 < 2.512/001 v >
Spain and Portugal . -
1: 1 250 000 . - Edinburgh : Bartholomew, 1988 . - (Bartholomew World Travel Series) < 2.512/002 v >
Mapa de España . -
1: 1 000 000 . - 2a ed . - Madrid : Instituto Geográfico Nacional, 1986 . - 136 x 100 cm < 2.510/010 c >
Península Ibérica, Baleares y Canarias . -
1: 750 000 . - Madrid : Instituto Geográfico y Catastral, 1974 . - 191 x 138 cm < 2.475/003 c >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
   
 
  UAB  |  Biblioteques  |  Guia GEODOC  |  Comentaris
Andalusia Aragó Astúries Balears Balears Balears Balears Canàries Canàries Canàries Canàries Canàries Canàries Canàries Cantàbria Castella i Lleó Castella - la Mancha Catalunya Ceuta,Melilla Ceuta,Melilla Portugal Extremadura Galícia Madrid Múrcia Navarra País Basc País Valencià Rioja França Andorra Marroc