Formació a les bibliotequesLes sessions de "formació a la carta" que es poden sol·licitar són:
  • Sessions sobre temes programats per les biblioteques però en dates i hores diferents a les que oferim
  • Sessions sobre temes no contemplats en la programació de les biblioteques, relacionades amb una eina, servei o recurs d'informació.

Podeu demanar un curs si sou:

  • PDI, tant per a la seva formació personal com per a grups d'estudiants en els quals imparteixen assignatures.
  • Alumnes de grau, postgrau, màster i Doctorat
  • PAS

Per a impartir una sessió a la carta es requereix un mínim de 3 persones. Per a un nombre inferior d'usuaris contacteu amb la biblioteca.
S'ha de sol·licitar la sessió almenys amb una setmana d'antelació.
Les sessions de formació s’imparteixen en les biblioteques o en aules de la universitat.Sol·licitud de curs de formació a la carta


Dades del sol·licitant
*És obligatori omplir aquests camps
Dades de la sessió
*Si voleu proposar un curs que no és a la llista, indiqueu-ho al camp "Observacions". El mínim per curs és de 3 persones, si sou menys contacteu amb la vostra Biblioteca
Observacions