Formació a les bibliotequesLes "visites a la carta sol·licitades pel PDI" que es poden demanar són:
  • Visites generals per a conèixer les instal·lacions, seccions i serveis de la Biblioteca
  • Visites per a conèixer un servei o secció en concret de la Biblioteca

Podeu demanar una visita adreçada:

  • Als professors de nou ingrés
  • Als professors visitants
  • Als vostres alumnes de grau, postgrau, màster i doctorat

S'ha de sol·licitar la visita almenys amb una setmana d'antelació.
Les visites tindran una duració màxima d'una hora.Sol·licitud de visita a la carta per PDI


Dades del sol·licitant
*És obligatori omplir aquests camps
Dades de la sessió
*Indiqueu en cas de sol·licitar una visita per a un grup
Observacions