Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

AHCI

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

Base de dades que cobreix diferents camps dins de les humanitats (art, literatura, arquitectura, teatre, filosofia, música, etc.). Recull més de 1.080 revistes i comprèn des del 1975 fins a l'actualitat amb actualitzacions setmanals. Detalla el nombre de cites per article.

També indica les cites que ha rebut un capítol de llibre (que pertanyi a col·leccions d’Annual Reviews) o bé una ressenya de llibre en les revistes que recopila.
Bibliography of the History of Art (BHA)

BHAAccés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

Base de dades que recull articles relacionats tant amb les belles arts com amb les arts decoratives i aplicades. Inclou la cobertura dels seus dos predecessors fins al 2007: Répertoire d’Art et d’Archéologie (RAA) de 1973 a 1989 i International Repertory of the Literature of Art (RILA) de 1975 a 1989. La base de dades conté més de 590.000 referències d’unes 1.400 publicacions periòdiques, monografies, actes de congressos, catàlegs d’exposicions, tesis doctorals, etc.
A partir de 2008 cal consultar: International Bibliography of Art (IBA). Actualment no tenim subscripció a aquesta base de dades.
L'enllaç a la llista de publicacions és de BHA
CAPES

CAPES


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
AQU

El portal CAPES és una biblioteca virtual que ofereix accés a més de 49.000 revistes a text complet, 455 bases de dades de contingut divers (referencials, patents, estadístiques, material audiovisual, normes tècniques, tesis), a més de monografies i obres de referència en format electrònic. L'elabora l'organisme CAPES (Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nivel superior), que depèn del Ministeri d'Educació brasiler.
Carhus Plus

Carhus Plus+

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
A, B, C o D
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
AQU CNEAI

Desenvolupat per l'AGAUR, és un sistema d'avaluació de revistes científiques de ciències socials i humanitats segons el seu impacte i qualitat. La consulta es pot fer per àrees temàtiques o per ordre alfabètic de títol. Es revisa periòdicament. Fins ara, se n'han publicat quatre versions: 2008, 2010, 2014 i 2018. Per a publicacions anteriors al 2019, la versió de referència és Carhus Plus+ 2014.
CIRC

CIRC

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Excelencia A+, A, B, C o D
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
AQU CNEAI

La Clasificación integrada de revistas científicas (CIRC) té com a objectiu la construcció d'una classificació de revistes de ciències socials i humanes en funció de la seva qualitat integrant els productes d'avaluació existents considerats positivament per les diferents agències d'avaluació nacionals com CNEAI i ANECA.
Co-author index

 Co-author Index

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Índex de coautoria

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes

Co-Author index és una eina que preten mesurar l'ìndex de coautoria als articles publicats per autors espanyols en revistes nacionals i internacionals.
Dialnet Métricas. Indicadores DialnetAccés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Índex H5 d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Més informació Guia d'ajuda - Vídeo tutorial


Dialnet Métricas és el resultat d'un projecte de col·laboració entre biblioteques que té com objectiu incloure les referències bibliogràfiques dels articles de revistes que es troben a Dialnet. D'aquesta manera s'aconsegueix obtenir les cites a documents i autors. Només es processen revistes de Ciències Socials i Humanitats.

Indicadores Dialnet parteix del recompte de cites que reben les publicaciones; s'ha traslladat aquesta informació a revistes i autors, i des d'aquests a les diferents institucions i àrees de coneixement.

Per als seus càlculs té en compte tot el contingut de la base de dades Dialnet, per tant també es trobaran indicadors de llibres, capítols de llibres i tesis.

La diferència fonamental entre els dos apartats de Dialnet Métricas recau en que IDR Índice Dialnet de Revistas només té en compte les cites emeses per un conjunt de revistes d'excel·lència (revistes font) a uns anys, mentre que a Indicadores Dialnet es parteix del contingut complet de la base de dades Dialnet.
Dialnet Métricas. Índice Dialnet de Revistas

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Factor d'impacte a 5 anys
Percentil
Quartil

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes
Més informació Guia d'ajuda - Vídeo tutorial

Mencionat per:
CNEAI

Dialnet Métricas és el resultat d'un projecte de col·laboració entre biblioteques que té com objectiu incloure les referències bibliogràfiques dels articles de revistes que es troben a Dialnet. D'aquesta manera s'aconsegueix obtenir les cites a documents i autors. Només es processen revistes de Ciències Socials i Humanitats.


IDR Índice Dialnet de Revistas és un instrument que permet saber quin és l'impacte científic d'una revista, la seva evolució i posició respecte la resta de les revistes de l'especialitat. Pel seu càlcul té en compte una finestra de citació de 5 anys, però no és té en compte tot el contingut de Dialnet, només una selecció de revistes que es carreguen de manera preferencial (anomenades revistes font). El projecte està en fase Beta.

La diferència fonamental entre els dos apartats de Dialnet Métricas recau en que IDR Índice Dialnet de Revistas només té en compte les cites emeses per un conjunt de revistes d'excel·lència (revistes font) a uns anys, mentre que a Indicadores Dialnet es parteix del contingut complet de la base de dades Dialnet.DimensionsAccés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Dimesions és una plataforma de descobriment d'investigació de l'empresa Digltal Science que proporciona informació de cites i altmétriques dels documents i la possibilitat d'accés al text complet del mateix i de les publicacions citades La majoria dels seus serveis i productes son gratuïts però també inclou altres de pagament.
Eigenfactor

EigenFactor

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
EigenFactor

Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
ANECA

Creat pel Departament de Biologia de la Universitat de Washington, es basa en la informació del JCR i en l'aplicació d'algoritmes de rellevància tipus PageRank de Google, que varien segons la disciplina.
Emerging Sources Citation Index (ESCI)

ESCI

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  - Ressenyes
Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

Base de dades que recull aquelles publicacions sota avaluació per entrar als recursos de Web of Science (Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts & Humanities Citation Index). Actualment consta més de 7600 títols.
ERIH PLUS

ERIH PLUS

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
AQU

ERIH PLUS (anteriorment European Reference Index for the Humanities o ERIH) és un índex de revistes acadèmiques de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials creat i desenvolupat per investigadors europeus, sota la coordinació del Comitè Permanent per a les Humanitats (SCH) de la Fundació Europea de la Ciència (ESF). Inclou més de 10 000 revistes d'àmbit nacional i internacional.

Des de 2014 ERIH PLUS no inclou els indicadors de 2011 (INT1, INT2, NAT).
Google Scholar Metrics

Google acadèmic

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Índex H5 d'Autor
Índex H5 de Revista
Mitja H5 de Revista

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres
Mencionat per:
AQU

Cercador que permet trobar bibliografia especialitzada de diferent tipologia documental (articles de revistes, ponències, llibres, etc.) d’editorials acadèmiques, societats professionals, universitats i altres organitzacions acadèmiques. També permet consultar les cites que reben aquests documents i connectar amb els recursos digitals de la UAB.


Harzing’s Publish or Perish

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex G
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres

Software gratuït que recupera número de cites, índex h i index g  de diferents bases de dades com ara Google Scholar o Crossref. En el cas de les bases de dades Scopus i Web of Science és necessari subscripció externa.
Historical Abstracts

Historical abstracts


Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

Base de dades internacional que recull articles relacionats amb la història, les ciències socials i les humanitats. Té dues parts: Historical Abstracts: Part A, Modern History Abstracts (1450-1914) i Historical Abstracts: Part B, Twentieth Century Abstracts (1914 to the Present).

Cobreix informació històrica de tot el món des de 1450 fins al present excepte els EUA i el Canadà, que és cobert per Amèrica: Història i Vida.
IBZ Online. International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

Base de dades que conté bibliografia internacional i interdisciplinària de revistes acadèmiques, principalment en l'àmbit de les humanitats, les ciències socials i l'art. En alemany. IBZ Online Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur. Nom anterior: International Bibliography of Periodical Literature (IBZ).

Index Islamicus Online

Index Islamicus

Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

Base de dades que indexa literatura sobre l’Islam, l'Orient Mitjà i el món musulmà en general. Cobertura cronològica: des de 1906 fins l’actualitat.

Actualització anual.
Informes IUNE

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Índex de coautoria

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes

L'Observatorio IUNE ofereix informes de coautoría en funció de la disciplina, basats en dades provinents de  la base de dades la Web of Science i en funció de l'any.
Aquests informes ens permeten conèixer les pràctiques de coautoria dels investigadors en funció de la universitat i la disciplina a la que pertanyen.


International Bibliography of the Social Sciences

IBSS

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

Base de dades bibliogràfica de l'àmbit de les ciències socials. Creada per la British Library of Political & Economic Science (London School of Economics & Political Science). Indexa i proporciona resums d'articles de revista (més de 2800 títols) i cada any inclou uns 7000 llibres de l'àmbit de les ciències polítiques, sociologia, economia i antropologia.

Abast cronològic: des de 1951 fins a l'actualitat.

International Medieval Bibliography

IMB

Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
AQU CNEAI

Base de dades bibliogràfica internacional i multidisciplinària especialitzada en l'Edat Mitjana europea (c.450-1500). Fundada el 1967 per la Medieval Academy of America, compta amb més de 520.000 articles de prop de 4.500 revistes i 5.000 miscel·lànies. Cobertura: des del 1967 fins al present. Editor: Institute for Medieval Studies (University of Leeds).
Journal Citation Reports (JCR)

JCR

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Article Influence Score 
Decil (s'ha de calcular)
EigenFactor
Factor d'impacte
Factor d'impacte a 5 anys
Índex d'immediatesa
JCI (Journal Citation Indicator) 
Percentil
Quartil
Tercil (s'ha de calcular)

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes
Més informació Vídeo tutorial

Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

Journal Citation Reports és una plataforma gestionada per l'empresa Clarivate Analytics. A partir de les cites recollides a la Web of Science, ofereix mètriques per valorar l'impacte de les revistes, com ara el Factor d'Impacte (FI). Té cobertura des de 1997.

Fins el 2020, JCR només recollia les revistes de les bases de dades Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index (SCI), a partir d'aquesta data s'incorporen també les revistes de Arts and Humanities Citation Index (AHCI i Emerging Sources Citation Index (ESCI), que tenen un nou índex, Indicador de cites de revistes (Journal Citation Index) però no se'ls calcula el Factor d'Impacte. 
Latindex

Latindex

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Característiques complertes
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

Latindex és un sistema d'Informació sobre les revistes d'investigació científica, tecnicoprofessionals i de divulgació científica i cultural que s'editen en els països d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal. La idea de creació d'Latindex va sorgir el 1995 a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) i va esdevenir una xarxa de cooperació regional a partir de 1997.
La seva missió és difondre, fer accessible i elevar la qualitat les revistes acadèmiques editades a la regió, a través del treball compartit.
Actualment Latindex ofereix quatre bases de dades:
1) Directorio: recull dades bibliogràfiques i de contacte de les revistes registrades ja   siguin impreses o electròniques.
2) Catálogo 2.0: únicament inclou les revistes -impreses i electròniques- que compleixen els  criteris de qualitat editorial establerts per Latindex. Recomanem fer la cerca en aquesta base de dades.
3) Revistas en línia: permet la consulta a text complet en els llocs que es troben disponibles.Linguistic Bibliography Online / Bibliographie Linguistique

Bibliographie Linguistique


Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

Base de dades amb referències bibliogràfiques de publicacions de totes les branques de la lingüística i de totes les llengües del món, amb èmfasi en les no indoeuropees. Se centra en els treballs sobre lingüística publicats fora de l'Europa occidental i Nord-Amèrica.

Conté les entrades dels volums impresos de "Bibliographie linguistique = Linguistic bibliography" des de 1993 fins l'actualitat, a més d'altre material afegit a la versió en línia.
LLBA: Linguistics and Language Behavior Abstracts

LLBA

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes

Aquesta base de dades conté índexs i resums de més de 1.500 publicacions internacionals sobre lingüística i disciplines relacionades amb els idiomes. La base de dades cobreix tots els aspectes de l'estudi d'un idioma, inclosos la fonètica, la fonologia, la morfologia, la sintaxi i la semàntica. Els documents catalogats a més d’ incloure els resums d’articles de revistes i les cites a ressenyes de llibres també proporciona resums de  llibres, capítols de llibres, tesis i publicacions de treball
MLA International Bibliography

MLA


Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

Aquesta base de dades, produïda per la Modern Language Association (MLA), està especialitzada en idiomes, literatures, folklore i lingüística. Conté més de 3 milions de citacions des de 1925, i buida prop de 25.000 títols de revistes i col·leccions en més de 60 idiomes. S'actualitza nou cops l'any amb uns 66.000 nous registres.
Pascal Francis

Francis

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Llibres  - Congressos  -  Patents

FRANCIS és una base de dades bibliogràfica creada per l'Institut de l'Information Scientifique et Technique of the Centre National de la Recherche Scientifique (Inist-CNRS). És multilingüe i cobreix les àrees d'humanitats i ciències socials amb resums d'articles, llibres, congressos i patents des de 1972 fins a 2015. Actualment s'ha unificat amb la base de dades de ciències exactes PASCAL i es poden consultar conjuntament a la plataforma PASCAL FRANCIS. 
Philosopher's Index

Philosopher's Index

Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

Base de dades de Filosofia amb més de 650 mil registres de publicacions de 139 països i 37 idiomes, publicades des de 1902. S'actualitza trimestralment.
Ránking revistas científicas con el sello Calidad FECYT
Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Quartil

Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) ha elaborado la Metodología de Clasificación de Revistas de Humanidades y Ciencias Sociales con Sello de Calidad FECYT que permite la ordenación de las revistas científicas en el Ranking de Visibilidad e Impacto de Revistas de Humanidades y Ciencias Sociales con Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales con Sello de Calidad FECYT | Calidad revistas.
Répertoire bibliographique de la philosophie

Répertoire bibliographique de la philosphie


Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

Publicat per l’Institut Supérieur de Philosophie (Université Catholique de Louvain). Aquesta bibliografia es limita a recollir literatura filosòfica en les següents llengües: alemany, angles, espanyol, català, francès, italià, llatí, holandes i portuguès.
Revistes dels Estudis de l'Àsia Oriental (REAO)

REAO


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Recull indicadors de qualitat dels recursos que valoren les entitats acreditadores AQU, ANECA i CNEAI
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

REAO posa a l'abast del Personal Docent i Investigador (PDI) una eina útil per poder disposar de dades objectives sobre la qualitat i l’impacte de les publicacions en revistes acadèmiques en l’àmbit dels Estudis de l'Àsia Oriental. Hi trobareu una llista de revistes acadèmiques d’aquesta àrea de coneixement amb els indicadors de qualitat dels diferents recursos que són valorats per les entitats d’acreditació: AQU, ANECA i CNEAI. També trobareu altres informacions, com ara els enllaços a diferents catàlegs bibliogràfics, les normes de publicació dels articles segons l’editor i els permisos d’autoarxiu.Revistes dels Estudis de Traducció i Interpretació (RETI)

RETI

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Recull indicadors de qualitat dels recursos que valoren les entitats acreditadores AQU, ANECA i CNEAI
Més informació Enfocat a:  -  Revistes

RETI posa a l'abast del Personal Docent i Investigador (PDI) una eina útil per poder disposar de dades objectives sobre la qualitat i l’impacte de les publicacions en revistes acadèmiques en l’àmbit dels Estudis de Traducció i Interpretació. Hi trobareu una llista de revistes acadèmiques d’aquesta àrea de coneixement amb els indicadors de qualitat dels diferents recursos que són valorats per les entitats d’acreditació: AQU, ANECA i CNEAI. També trobareu altres informacions, com ara els enllaços a diferents catàlegs bibliogràfics, les normes de publicació dels articles segons l’editor i els permisos d’autoarxiu.RILM Abstracts of Music Literature

Rilm

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
AQU CNEAI

Base de dades de música creada pel Repertoire International de Litterature Musicale. Cobreix totes les àrees de la música, com ara musicologia històrica, etnomusicologia, instruments i veu, representacions i notació, teoria i anàlisi, pedagogia, litúrgia, dansa, crítica i teràpia musical. Així mateix, RILM també inclou estudis interdisciplinaris de música i altres camps. La base de dades abasta tots els escrits rellevants sobre música realitzats dins l’àmbit acadèmic produïts arreu del món durant les darreres dècades.
Scimago Journal Rank (SJR)

SJR


Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Decil (s'ha de calcular)
Índex H de Revista
Percentil (s'ha de calcular)
Quartil
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
Tercil (s'ha de calcular)

Més informació Enfocat a:  -  Revistes  -  Col·leccions
Mencionat per:
AQU CNEAI

Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier).
Scopus

Scopus

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Citescore
Índex H d'Autor
Percentil
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
SNIP

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial

Mencionat per:
ANECA AQU CNEAI

Scopus és una base de dades multidisciplinar de referències bibliogràfiques, resums i cites de publicacions científiques i produïda pel grup editorial Elsevier. 
 
Scopus proporciona també eines bibliomètriques basades en el recompte de cites que permeten mesurar el rendiment de publicacions i autors. Els perfils d’autors inclosos a la base de dades informa del seu l’index H  
 
L'aparat Scopus Sources ofereix mètriques de les revistes incloses. Alguns d’aquests indicadors són CiteScore, la posició/quartil al rang de la seva categoria, el SNIP i el SRJ  
 
La consulta de Scopus Sources és gratuïta i no necessita de subscripció. Sello de calidad FECYT

FECYT

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Indexació de la publicació a la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
ANECA AQU

Llista de revistes científiques espanyoles que han obtingut el segell de qualitat de la FECYT, que les acredita durant tres anys com a excel·lents. Aquesta iniciativa, que començà el 2007, pretén fomentar la bona praxis en l'edició de revistes científiques, així com millorar la seva qualitat i afavorir la visibilitat i el posicionament de la producció científica i de la innovació espanyola a nivell internacional.
A data de febrer de 2020 es publica el Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de Humanidades y Ciencies Sociales, una classificació ordenada de totes les revistes amb Sello de calidad FECYT

 

 
Social Sciences Citation Index (SSCI)

SSCI

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial

Mencionat per:
ANECA AQU

Base de dades especialitzada en ciències socials (dret, psicologia, ciències socials, politiques, biblioteconomia, etc.). Recull articles publicats en més de 3.300  revistes des del 1900  fins a l'actualitat i s'actualitza setmanalment. 
Detalla el nombre de cites per article.

També indica les cites que ha rebut un capítol de llibre (que pertanyi a col·leccions d’Annual Reviews) o bé una ressenya de llibre en les revistes que recopila.
Taules de cites mundials

 

Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Mitjana mundial de citacions de publicacions per àrea de coneixement

Més informació Enfocat a:  -  Revistes

La FECYT posa a disposició del personal investigador les taules de les mitjanes mundials de citacions de les publicacions per a cada àrea de coneixement que elaboren Elsevier i Clarivate a partir de dades extretes de Scopus i InCites respectivament. Actualització anual.
Ulrich's Web
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
La revista es troba o no a la llista de la base de dades
Més informació Enfocat a:  -  Revistes
Mencionat per:
AQU

Ulrich's Web recull informació bibliogràfica i editorial de més de 300.000 revistes acadèmiques, publicacions en accés obert, títols amb avaluació d'experts, revistes populars, diaris, butlletins informatius, etc. de tot el món. Cobreix tots els àmbits temàtics, i inclou publicacions publicades regular o irregularment i que es distribueixen gratuïtament o per subscripció. Conté informació sobre la indexació de les revistes. 
Web of Science

 WOS

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(accés des de fora del campus segons instruccions)Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Recull indicadors de qualitat diversos dels recursos que valoren les entitats acreditadores AQU, ANECA i CNEAI
Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes  - Congressos
Mencionat per:
AQU CNEAI

Plataforma de l'empresa Clarivate formada per una col·lecció de bases de dades bibliogràfiques i de dades bibliomètriques d'àmbit multidisciplinar. La base de dades més important que inclou és Web of Science Core Collection (col·lecció principal), que conté Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index i Emerging Sources Citation Index (ESCI) i inclou tant la bibliografia citada com les citacions que ha rebut cada article.
També dóna accés a Journal Citation Reports, que permet conèixer el factor d'impacte d'una publicació mitjançant les cites que reben els seus articles, i a d'altres bases de dades d'interès.