Tornar  
Scopus

Scopus

Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés per pagament. Amb subscripció UAB

Accés al recurs Accés al recurs
Llista de publicacions Llista de publicacions
IndicadorsIndicadors:
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Citescore
Índex H d'Autor
Percentil
Quartil (s'ha de calcular)
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
SNIP

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes  -  Llibres  - Ressenyes
Més informació Vídeo tutorial

Entitats:
ANECA PEP AQU ACREDITACIONS CNEAI
Base de dades multidisciplinar de referències bibliogràfiques, resums i cites de publicacions científiques produïda pel grup editorial Elsevier. També ofereix eines bibliomètriques basades en el recompte de cites que permeten mesurar el rendiment dels articles de revista, llibres i ressenyes que indexa, així com els perfils d'autors a través de diferents indicadors. 
 
Inclou un apartat anomenat Scopus Sources de consulta lliure i gratuïta que ofereix mètriques de les revistes incloses.

Com formar-ne part:

Title suggestion form (només per editors de la publicació).
Criteris per a l'avaluació de les revistes: Content policy and selection: journal selection criteria.
Abans de fer la sol·licitud Scopus recomana consultar la seva guia General introduction to Scopus and the work of the content selection and advisory board.