ANECA    AQU    CNEAI


 Recursos: 74
Recurs Indicadors Entitats
Academic Journal Guide
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
4*, 4, 3, 2 o 1

AQU
CNEAI

Agricultural & Environmental Science Database
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades

AQU

Applied Mechanics Reviews
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades

AQU

Applied Science & Technology Index
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

ANECA

AQU
CNEAI

Avery Index to Architectural Periodicals
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades

ANECA

AQU
CNEAI

Bibliography of the History of Art (BHA)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Indexació de la publicació a la base de dades


Book Citation Index (BKCI)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per llibre o capítol de llibre
Prestigi editorial

AQU

CAPES
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Indexació de la publicació a la base de dades

AQU

Carhus Plus
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
A, B, C o D

AQU
CNEAI

Catégorisation des revues en Économie et en Gestion del CNRS
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
1, 2, 3, o 4

AQU

CINAHL complete
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


CIRC
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Excelencia A+, A, B, C o D

AQU
CNEAI

CitEc: Citations in Economics
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Cites per article
Factor d'impacte
Factor d'impacte a 5 anys
Índex d'immediatesa
Índex H d'Autor
Índex H de Revista
Índex H5 de Revista
Quartil


CiteSeerX
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre


Clarivate Master Book List. Publishers
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
L'editorial es troba o no a la llista


Co-author index
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Índex de coautoria


Communication and Mass Media Complete (CMMC)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


CORE. Computing Research & Education Conference Rankings
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
A*, A, B, C Australasian, Unranked, National, Regional

AQU

Dialnet Métricas. Indicadores Dialnet
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Índex H5 d'Autor


Dialnet Métricas. Índice Dialnet de Revistas
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Factor d'impacte a 5 anys
Percentil
Quartil

CNEAI

DICE
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
La revista es troba o no a la llista de la base de dades

ANECA


Dimensions
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre


EconLit
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


Eigenfactor
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
EigenFactor

ANECA


Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

ANECA

AQU
CNEAI

ERIC
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


ERIH PLUS
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Indexació de la publicació a la base de dades

AQU

Espacenet
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Indexació a la base de dades

AQU

Google Scholar Metrics
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Índex H5 d'Autor
Índex H5 de Revista
Mitja H5 de Revista

AQU

H Index Scholar
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Índex G
Índex H d'Autor


Harzing’s Publish or Perish
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex G
Índex H d'Autor


Historical Abstracts
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Indexació de la publicació a la base de dades


IBZ Online. International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Indexació de la publicació a la base de dades


ie-CSIC (Índice de Editoriales CSIC)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Prestigi editorial
L'editorial es troba o no al llistat d'editorials, i amb quina valoració

AQU
CNEAI

InCites
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
CNCI (Category Normalised Citation Impact) 

CNEAI

Index Islamicus Online
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


Informes IUNE
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Índex de coautoria


Inspire (HEP)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre


International Bibliography of the Social Sciences
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


International Civil Engineering Abstracts
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades

AQU

International Development Abstracts
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades

ANECA

AQU

International Medieval Bibliography
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades

AQU
CNEAI

Invenes - Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Presència a la base de dades

AQU
CNEAI

Journal Citation Reports (JCR)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Article Influence Score 
Decil (s'ha de calcular)
EigenFactor
Factor d'impacte
Factor d'impacte a 5 anys
Índex d'immediatesa
JCI (Journal Citation Indicator) 
Percentil
Quartil
Tercil (s'ha de calcular)

ANECA

AQU
CNEAI

Latindex
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Característiques complertes


Library and information science abstracts (LISA)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


Linguistic Bibliography Online / Bibliographie Linguistique
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Indexació de la publicació a la base de dades


LLBA: Linguistics and Language Behavior Abstracts
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


MIAR
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Difusió
ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària)

AQU
CNEAI

MLA International Bibliography
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


Pascal Francis
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Indexació de la publicació a la base de dades


Philosopher's Index
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


PubMed
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Indexació de la publicació a la base de dades

CNEAI

Ránking revistas científicas con el sello Calidad FECYT
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Quartil

ANECA

AQU
CNEAI

Répertoire bibliographique de la philosophie
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


Revistes dels Estudis de l'Àsia Oriental (REAO)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Recull indicadors de qualitat dels recursos que valoren les entitats acreditadores AQU, ANECA i CNEAI


Revistes dels Estudis de Traducció i Interpretació (RETI)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Recull indicadors de qualitat dels recursos que valoren les entitats acreditadores AQU, ANECA i CNEAI


RILM Abstracts of Music Literature
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades

AQU
CNEAI

Scholarly Publishers Indicators (SPI)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
ICEE (Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos)
Prestigi editorial

ANECA

AQU
CNEAI

SCIE, Sociedad Científica Informática de España - GGS (GII-GRIN-SCIE)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
A++, A+ , A, A- , B, B- , Work in Progress

ANECA

AQU
CNEAI

Science Citation Index Expanded (SCIE)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

AQU

Scimago Journal Rank (SJR)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Decil (s'ha de calcular)
Índex H de Revista
Percentil (s'ha de calcular)
Quartil
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
Tercil (s'ha de calcular)

AQU
CNEAI

Scopus
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Citescore
Índex H d'Autor
Percentil
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
SNIP

ANECA

AQU
CNEAI

Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Prestigi editorial
L'editorial es troba o no a la llista

ANECA

CNEAI

Sello de calidad FECYT
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Indexació de la publicació a la base de dades

ANECA

AQU

SENSE
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
A, B o C

AQU

Social Sciences Citation Index (SSCI)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

ANECA

AQU

Taules de cites mundials
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Mitjana mundial de citacions de publicacions per àrea de coneixement


TRID
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades

ANECA

AQU
CNEAI

TRIS Electronic Bibliography Data
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades

AQU

Ulrich's Web
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
La revista es troba o no a la llista de la base de dades

AQU

VHB-Jourqual3
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
A+, A, B, C o D

AQU

Web of Science
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Recull indicadors de qualitat diversos dels recursos que valoren les entitats acreditadores AQU, ANECA i CNEAI

AQU
CNEAI

   Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(si accediu des de fora del campus seguiu les instruccions)  Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés gratuït Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés per pagament. Sense subscripció UAB