ANECA    AQU    CNEAI


 Recursos: 23
Recurs Indicadors Entitats
Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

ANECA

AQU
CNEAI

Avery Index to Architectural Periodicals
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades

AQU
CNEAI

Book Citation Index (BKCI)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per llibre o capítol de llibre
Prestigi editorial


CINAHL complete
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


CiteSeerX
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre


Clarivate Master Book List. Publishers
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
L'editorial es troba o no la llista


Communication and Mass Media Complete (CMMC)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


Dimensions
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre


Google Scholar Metrics
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Índex H5 d'Autor
Índex H5 de revista

AQU

Harzing’s Publish or Perish
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex G
Índex H d'Autor


ie-CSIC (Índice de Editoriales CSIC)
Més informació sobre el recurs
Accés a la llista de publicacions
Prestigi editorial
L'editorial es troba o no al llistat d'editorials, i amb quina valoració

AQU
CNEAI

Inspire (HEP)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor


LLBA: Linguistics and Language Behavior Abstracts
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Indexació de la publicació a la base de dades


MIAR
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària)

AQU
CNEAI

Pascal Francis
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Indexació de la publicació a la base de dades


PubMed
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Indexació de la publicació a la base de dades

CNEAI

Scholarly Publishers Indicators (SPI)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
ICEE (Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos)
Prestigi editorial

ANECA

AQU
CNEAI

Science Citation Index Expanded (SCIE)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

AQU
CNEAI

Scopus
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Citescore
SJR (SCImago Journal & Country Rank)
SNIP
Índex H d'Autor
Percentil

ANECA

AQU
CNEAI

Sello de Calidad en Edición Académica
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Prestigi editorial
L'editorial es troba o no al llistat d'editorials

ANECA

AQU
CNEAI

SENSE
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
A, B o C

AQU

Social Sciences Citation Index (SSCI)
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés a la llista de publicacions
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor

ANECA

AQU
CNEAI

Web of Science
Més informació sobre el recurs
Accés al recurs
Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Cites per article
Cites per llibre o capítol de llibre
Índex H d'Autor
Recull indicadors de qualitat diversos dels recursos que valoren les entitats acreditadores AQU, ANECA i CNEAI


   Accés per pagament. Amb subscripció UAB
(si accediu des de fora del campus seguiu les instruccions)  Accés per pagament. Sense subscripció UAB
Accés gratuït Accés per pagament. Amb subscripció UAB
Accés per pagament. Sense subscripció UAB