Exposició

Cavalls i poder en el món ibèric

Oct ubre 2010· Biblioteca de Veterinària. Octubre 2010