Presentació

Resumir en uns paràgrafs els trenta anys de l'adhesió d'Espanya al que és l'actual Unió Europea no és una tasca senzilla. Però per a tots aquells que hem conegut una Espanya anterior a 1986 i que hem considerat la construcció europea com una aposta i un enfortiment comú de tots els pobles que la conformen, la perseverança en l'avanç, millora i consolidació del projecte segueix sent un objectiu indiscutible.


Vull fer notar especialment que tot i haver passat trenta anys des de l'adhesió espanyola, i cinquanta nou des de la signatura dels Tractats de Roma que van donar lloc a la Comunitat Econòmica Europea i a la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, segueixo parlant de projecte recordant amb això el principi dels petits passos que argumentava Jean Monnet per a la construcció europea. Perquè malgrat els anys transcorreguts, i malgrat els evidents avenços i èxits aconseguits i els obstacles superats (i els que sens dubte resten per superar) ens trobem en un projecte en fase de construcció en el qual, afortunadament, el transcurs del temps i l'evolució social han permès la incorporació de nous actors i l'ampliació dels que participem en aquest "miracle".


Crec no equivocar-me excessivament si suggereixo que la modernització i evolució de Catalunya i d'Espanya han vingut de la mà de la seva adhesió al que van ser les comunitats europees. I per modernització no em refereixo a una qüestió purament postural o d'avantguarda, sinó a la seva consolidació democràtica, política, econòmica, social, cultural, etc. Evidentment, en tots aquests àmbits hem viscut i estem vivint etapes molt diferents, que ens han deixat i ens deixen diferents sabors i, per què no dir-ho, cicatrius. Hem perdut i hem guanyat, però hem participat i participem en fer d'Europa un espai on a partir del respecte a la diferència s'aconsegueixi un enfortiment del que ens és comú.


Durant aquests trenta anys hem obtingut i hem contribuït a una evident millora dels drets dels ciutadans, a unes importants reformes institucionals i a un notable avanç en la seva democratització, a l'inici del posicionament de la Unió Europea en l'àmbit internacional, a la creació d’una moneda única per a molts països i al impuls i consolidació d'un mercat interior.


Europa s'ha transformat, i els Estats que participen d'aquesta Unió Europea han estat i han de seguir sent capaços de treballar conjuntament per crear un espai de referència universal de convivència pacífica en la diferència, de garantia de respecte de drets, de solidaritat amb els desfavorits i de respecte de les societats, cultures i pensaments que la conformen. Una Europa pensada per als seus ciutadans, amb els seus ciutadans i pels seus ciutadans, que han de sentir-la propera i pròpia.


Evidentment els contextos polítics, econòmics i socials que últimament vivim als països que conformen la Unió Europea, i algunes accions de les pròpies institucions comunitàries no contribueixen especialment a fomentar el sentiment europeu. Són massa les veus que pretenen desaccelerar la construcció europea i fins i tot eliminar-la. No obstant això, les dificultats, els desencerts, els personalismes, alguns egoismes i fins i tot els desànims del moment no han de ser un obstacle suficient per continuar construint el nostre futur. Europa s'ha construït a partir d'èxits, però també de fracassos, i d'ells hem après i continuarem aprenent.


Per tot això vull agrair l’esforç realitzat a tothom qui ha fet possible que siguem on som. Aquest agraïment és extensiu a totes les persones anònimes, de tots els països, que amb el seu esforç i perseverança, amb la seva confiança i el seu treball han iniciat, afavorit, exigit, confiat i transmès la necessitat de seguir confiant en una construcció europea en nom de un bé comú.

Finalment, i de forma ja més concisa, agrair molt sincerament el personal de la Biblioteca de Ciències Socials de la UAB i del Centre de Documentació Europea de la UAB l'esforç i magnífic treball realitzat per fer possible tot el que acompanya aquesta presentació.


Josep M. de Dios Marcer, Professor de Dret Internacional Privat i Coordinador del Màster Universitari d'Integració Europea

 

Vegeu el powerpoint dinàmic de l'exposició

 

Cartell de l'exposició

(Exposició presencial PRORROGADA FINS AL 31 DE MARÇ al hall de la pl. 1 de la Biblioteca de Ciències Socials )

 

Signatura del tractat d'adhesió

 


Gener 2016 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials