Rafael Tasis Fons personal Rafael Tasis

Sobre el fonsContingut del fons

El Fons Tasis està format per part de la documentació personal i professional de Rafael Tasis i Marca. Consta bàsicament de manuscrits i mecanoscrits d’obra pròpia, correspondència, documentació professional i personal, etc.

Aplega un total de 2975 documents, dels quals 1994 són cartes. La documentació cobreix el període de 1930 a 1967. Els hereus han recopilat informació apareguda a la premsa sobre Tasis fins l'any 2003 i l'han dipositat amb la resta de documentació.

Citeu com: Fons Rafael Tasis (Universitat Autònoma de Barcelona)

Cerca de documents

Podeu cercar dins la base de dades:

1. A través del quadre de classificació

2. A través del menú lateral esquerre (on apareixen els temes principals del quadre de classificació)

3. Consultant els diversos índexs que es proporcionen:

Índex de noms: a la llista de noms hi trobareu tant persones com institucions que apareixen citades en els documents o que són autors dels mateixos.

Índex de matèries: llistat de paraules clau controlades que defineixen el contingut del document. Apareixen també títols de revistes, de llibres, ...

4. Per cronologia

5. A través de la cerca buscareu a qualsevol camp de la fitxa bibliogràfica dels documents.

Drets

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.