Sanchez Juan Fons personal Sebastià Sánchez Juan

Sobre el fonsContingut del fons

El Fons Sebastià Sánchez-Juan va ser cedit per la família Sánchez Bosch a la Biblioteca d'Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està format per correspondència, obra de creació, documentació personal i familiar, documentació professional, premsa i una selecció de la seva biblioteca personal.

Aplega un total de 1212 documents, dels quals 472 són cartes. La documentació cobreix el període de 1904 a 2004.

El fons s’ha catalogat gràcies a la col·laboració entre la Biblioteca i el Departament de Filologia Catalana.

Citeu com: Fons Sebastià Sánchez Juan (Universitat Autònoma de Barcelona)

Cerca de documents

Podeu cercar dins la base de dades:

1. A través del quadre de classificació

2. A través del menú lateral esquerre (on apareixen els temes principals del quadre de classificació)

3. Consultant els diversos índexs que es proporcionen:

Índex de noms: a la llista de noms hi trobareu tant persones com institucions que apareixen citades en els documents o que són autors dels mateixos.

Índex de matèries: llistat de paraules clau controlades que defineixen el contingut del document. Apareixen també títols de revistes, de llibres, ...

4. Per cronologia

5. A través de la cerca buscareu a qualsevol camp de la fitxa bibliogràfica dels documents.

Drets

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.