!Documentació en procés de catalogació

 
 Martí Olaya Fons personal Martí Olaya

Sobre el fonsContingut del fons

El Fons Martí Olaya reuneix part de la seva documentació personal i professional. Aplega bàsicament manuscrits i mecanoscrits d’obra pròpia, correspondència, documentació professional i personal, retalls de premsa, biblioteca, hemeroteca, etc.

Documentació en procés de catalogació

La Biblioteca d’Humanitats està treballant en el tractament documental de tot el material que anirà sent consultable un cop classificat.

Citeu com:

Fons Martí Olaya (Universitat Autònoma de Barcelona)

Cerca de documents

Podeu cercar dins la base de dades:
1. A través del quadre de classificació
2. A través del menú lateral esquerra (on apareixen els temes principals del quadre de classificació)
3. Consultant els diversos índexs que es proporcionen:

Índex de noms: a la llista de noms hi trobareu tant persones com institucions que apareixen citades en els documents o que són autors dels mateixos.
Índex de matèries: llistat de paraules clau controlades que defineixen el contingut del document. Apareixen també títols de revistes, de llibres, ...

4. Per cronologia
5. La cerca permet buscar qualsevol terme en qualsevol camp de la fitxa bibliogràfica dels documents.

Drets

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.