!Documentació en procés de catalogació

 
 Arbones Fons personal Enric Lluch

Quadre de classificació

   
  1. DOCUMENTACIÓ PERSONAL
  1.3 Currículums
  2 FORMACIÓ
  2.1 Batxillerat
  2.2 Llicenciatura
  2.3 Estudis Universitaris Catalans
  2.4 Escola Industrial: peritatge tèxtil
  2.5 Beques
  2.6 Altres
  3 DOCUMENTACIÓ PROFESSIONAL
  3.1 Universitat de Barcelona
  3.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  3.3 Editorial Planeta
  3.4 Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès
  3.5 Conveni amb la Diputació de Barcelona
  3.6 Altres
  4 CORRESPONDÈNCIA
  4.1 Rebuda
  4.2 Enviada
  4.3 Entre tercers
  5 ACTIVITAT PROFESSIONAL
  5.1 Universitat de Liverpool. Lectorat d'espanyol
  5.2 Universitat de Barcelona
  5.3 Universitat Autònoma de Barcelona
  5.4 Universitat de Girona
  5.5 Docència en altres institucions
  5.6 Conferències
  5.7 Altra activitat professional
  5.8 Altres
  6 PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS DE GOVERN I INSTITUCIONS UNIVERSITÀRIES
  6.1 Universitat de Barcelona
  6.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  6.3 Universitat de Girona
  6.4 Altres
  7 PARTICIPACIÓ EN ENTITATS I ACTES DIVERSOS
  7.1 Consell de Protecció de la Natura
  7.2 Programa Internacional Universitari
  7.3 Comissió per a la revisió del model d'organització territorial de Catalunya
  7.4 Institut d'Estudis Catalans
  7.5 Institut Cartogràfic
  7.6 Rosa Sensat
  7.7 Societat Catalana de Geografia
  7.8 Actes diversos
  7.9 Jurat de diversos premis
  8 PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS
  9 OBRA PERSONAL
  9.1 Recerca
  9.2 Obra publicada
  9.3 Obra no publicada
  9.4 Anotacions
  9.5 Mapes
  9.6 Altres
  10 ESCRITS SOBRE ENRIC LLUCH
  11 PREMIS I RECONEIXEMENTS
  12 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
  12.1 Fotografies
  12.2 Àudio
  12.3 Vídeo
  13 BIBLIOTECA I HEMEROTECA
  13.1 Llibres
  13.2 Publicacions periòdiques
  13.3 Separates, articles i opuscles
  13.4 Cartells i mapes
  13.5 Retalls de premsa
  13.6 Catàlegs
  13.7 Programes de conferències, jornades, cursos, etc.
  13.8 Altres
  14 RECORDS I OBJECTES PERSONALS
  14.1 Dedicatòries
  14.2 Invitacions i recordatoris
  14.3 Records de viatges
  14.4 Objectes personals
  14.5 Esqueles
  14.6 Altres
  15 OBRA DE CREACIÓ ALIENA