Arbones Fons personal Enric Lluch

Cerca

     
Paraula Clau:    
     

Tornar Tornar
Has buscat > Descriptor: Disseny curricular
11 documents
Ordenar per :   Títol   |   Autor  |  Data data ascendent  data descendent  
  Visualitzant 1 a 10
pàgina següent página final
 

 
  Títol
 
A Matter of Degree. A Directory of Geography Courses 1986/1987  
  Lloc i data ?-?-1986
  Descripció física 1 opuscle 35 p.
  Nota Directori dels estudis de Geografia de les universitats britàniques. Per a cada universitat conté informació sobre els principals continguts del pla d'estudis, el sistema d'avaluació, el professorat, i els requisits per matricular-se.
  Nota El conjunt de documents que van de: Llu_2342 a Llu_2410 anaven en una carpeta que portava per títol: Nou Pla d'Estudis Geografia 1989-90 1990-91
  Idioma anglès
  Descriptors Ensenyament universitari ; Geografia - Ensenyament universitari - Curriculums - Planificació ; Geografia - Ensenyament; Disseny curricular; Gran Bretanya - Geografia 
  Quadre de classificació 13.3 Separates, articles i opuscles
  Topogràfic Llu_2407
 
 
  Títol
 
Retalls de premsa sobre les noves titulacions universitàries   
  Lloc i data ?-?-1975 - 1991
  Descripció física 16 retalls de premsa
  Nota Va de Llu_2342 a Llu_2357. La majoria dels retalls de premsa fan referència a les noves titulacions universitàries i a d'altres temes universitaris. Llu_2349 és un article de Francesc Roca al diari Avui sobre les Illes Canàries que porta per títol: Ni "guanches" ni "godos". Els articles estan publicats als diaris: Avui, El Punt, La Vanguardia, Diari de Barcelona, El País i el Correu Català
  Nota El conjunt de documents que van de: Llu_2342 a Llu_2410 anaven en una carpeta que portava per títol: Nou Pla d'Estudis Geografia 1989-90 1990-91
  Idioma català
  Noms Roca, Francesc
  Descriptors Avui ; Punt (Diari); Vanguardia, La; Ensenyament universitari; Disseny curricular; Illes Canàries 
  Quadre de classificació 13.5 Retalls de premsa
  Topogràfic Llu_2342
 
 
  Títol
 
Programació dels ensenyaments de geografia  
  Autor Lluch, Enric
  Lloc i data ?-?-1970 - 1971
  Descripció física 1 full emmarcat
  Nota Acta de les reunions dutes a terme el 31 de desembre de 1970 i el 3 de gener de 1971 per preparar el primer pla d'estudis de geografia de la UAB previsibles pel curs 1971-72. Hi assisteixen Helena Estalella, Garcia Ramon, Lluch i Laura Zumin
  Idioma català
  Noms Garcia Ramon, Maria Dolors ; Zumín, Laura ; Estalella, Helena
  Descriptors Disseny curricular ; Ensenyament universitari; Geografia - Ensenyament universitari - Curriculums - Planificació ; Geografia - Ensenyament universitari - Catalunya 
  Quadre de classificació 9.4 Anotacions
  Topogràfic Matgraf/270
 
 
  Títol
 
Departament de Geografia . 1980-1991. Nou Pla d'Estudis  
  Lloc i data ?-?-1990 - 1991
  Descripció física 39 documents
  Nota Conjunt de documents sobre el nou pla d'estudis de la llicenciatura de Geografia (Llu_2368 a Llu_2406). Conté: diversos esborranys del pla d'estudis, opinions i propostes dels professors, estudiants i becaris del departament, convocatòries de reunions, notificacions als professors, acords i actes dels Consells de Departament, anotacions manuscrites d'Enric Lluch i d'altres professors, i comentaris sobre plans d'estudis d'altres universitats. Les persones que surten més en aquests documents són: Gerda Priestley, directora del Departament el curs 1990-1991, Enric Lluch i Antoni Tulla
  Nota Aquest conjunt de documents anaven en una carpeta amb títol: Nou Pla d'Estudis de Geografia UAB 1989-1990 1991-1992. El conjunt de documents que van de: Llu_2342 a Llu_2410 anaven en una carpeta que portava per títol: Nou Pla d'Estudis Geografia 1989-90 1990-91
  Idioma català
  Noms Universitat de Barcelona. Departament de Geografia ; Lluch, Enric ; Priestley, Gerda K.; Tulla i Pujol, Antoni F.
  Descriptors Disseny curricular ; Geografia - Ensenyament universitari - Catalunya; Geografia - Ensenyament universitari - Curriculums - Planificació ; Ensenyament universitari 
  Quadre de classificació 6.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  Topogràfic Llu_2368
 
 
  Títol
 
Departament de Geografia. 1991-1993. Pla Docent i horaris  
  Lloc i data ?-?-1991
  Descripció física 26 p. mecanoscrites i manuscrites
  Nota Conjunt de documents sobre el Pla Docent de Geografia pel curs 1991-1992. Va des de Llu_2358 a Llu_2367 i Llu_2406. Conté: diverses propostes del Pla docent, assignatures, horaris, càrrega docent dels professors, anotacions manuscrites d'Enric Lluch de diverses reunions, i comunicats de la direcció del departament. Gerda Priestley i Lluís Riudor, directora i secretari del departament de Geografia respectivament el curs 1991-1992 signen diversos documents
  Nota Aquests documents anaven junts amb el títol: Pla Docent i horaris 1991-1992 Geografia. El conjunt de documents que van de: Llu_2342 a Llu_2410 anaven en una carpeta que portava per títol: Nou Pla d'Estudis Geografia 1989-90 1990-91
  Idioma català
  Noms Priestley, Gerda K. ; Riudor i Gorgues, Lluís ; Lluch, Enric; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia ; Alba, Puri
  Descriptors Disseny curricular ; Ensenyament universitari; Geografia - Ensenyament universitari - Catalunya; Geografia - Ensenyament universitari - Curriculums - Planificació  
  Quadre de classificació 6.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  Topogràfic Llu_2358
 
 
  Títol
 
Departament de Geografia.1991-1993. Nou Pla d'Estudis  
  Lloc i data ?-?-1987 - 1992
  Descripció física 20 documents
  Nota Conjunt de documents sobre el nou pla d'estudis de la llicenciatura de Geografia. Va des de Llu_2321 a Llu_2341. Conté diversos esborranys del pla d'estudis, anotacions manuscrites de diverses reunions, comunicats del departament, resum del projecte del nou pla d'estudis enviat per a la seva homologació i diversos formularis en blanc. Conté també la Memòria de la nova llicenciatura d'Antropologia Social. A més d'Enric Lluch, director del departament, les persones que surten més en aquest conjunt de documents són: Rosa Ascón, responsable de la Comissió Extraordinària de Plans d'Estudi del departament, Antoni F. Tulla, professor del departament, Pere Gabriel, vicedegà d'estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, i Josep Font i Cierco, vicerector d'Afers Acadèmics
  Idioma català
  Noms Lluch, Enric ; Ascón i Borràs, Rosa ; Gabriel, Pere; Tulla i Pujol, Antoni F. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia; Font i Cierco, Josep
  Descriptors Disseny curricular ; Ensenyament universitari; Geografia - Ensenyament universitari - Catalunya; Geografia - Ensenyament universitari - Curriculums - Planificació ; Antropologia social 
  Quadre de classificació 6.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  Topogràfic Llu_2321
 
 
  Títol
 
Departament de Geografia. 1980-1991. Nou Pla d'Estudis  
  Lloc i data ?-?-1988 - 1991
  Descripció física 28 documents
  Nota Conjunt de documents sobre el nou pla d'estudis de la llicenciatura de Geografia. Va des de Llu_2298 a Llu_2320. Conté documents de treball per l'elaboració del pla d'estudis, esborranys, anotacions manuscrites de reunions, comunicats del rectorat, un retall de premsa sobre noves titulacions del diari de Barcelona i el programa d'una jornada de reflexió sobre: Universitat i societat. Conté també un document sobre el reglament del professorat de l'any 1988. A mes d'Enric Lluch les persones que més surten en aquests documents són: Gerda K. Priestley i Lluís Riudor i Gorgues, directora i secretari del departament de Geografia respectivament, i Antoni F. Tulla, professor del departament
  Nota Alguns dels documents estan redactats en castellà. Van tots en un sobre que porta per títol: Avantprojecte i projecte. En el mateix sobre hi ha una anotació d'Antoni Tulla dirigida a Enric Lluch
  Idioma català
  Noms Lluch, Enric ; Priestley, Gerda K. ; Tulla i Pujol, Antoni F.; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
  Descriptors Disseny curricular ; Ensenyament universitari; Geografia - Ensenyament universitari - Catalunya; Geografia - Ensenyament universitari - Curriculums - Planificació ; Universitats - Cos docent 
  Quadre de classificació 6.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  Topogràfic Llu_2298
 
 
  Títol
 
Departament de Geografia. 1991-1993. Nou Pla d'Estudis  
  Lloc i data ?-?-1991 - 1992
  Descripció física 29 documents
  Nota Conjunt de documents (Llu_2268 a Llu_2297) sobre el nou pla d'estudis de la llicenciatura de Geografia. Conté: convocatòries de reunions, esborranys i avantprojectes diversos, anotacions manuscrites de reunions, correspondència amb el deganat i el rectorat. Conté també els projectes reforma dels plans d'estudis de les diverses llicenciatures que s'impartien a la Facultat de Filosofia i Lletres. A mes d'Enric Lluch, director del Departament de Geografia, les persones que més surten en aquests documents són: Rosa Ascón, responsable de la Comissió Extraordinària de Plans d'Estudi del departament, Antoni F. Tulla, professor del departament, Pere Gabriel, vicedegà d'estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, i Josep Font i Cierco, vicerector d'Afers Acadèmics
  Nota Aquest conjunt de documents van en una carpeta que porta per títol: Nou Pla d'Estudis de Geografia
  Idioma català
  Noms Lluch, Enric ; Ascón i Borràs, Rosa ; Tulla i Pujol, Antoni F.; Gabriel, Pere ; Font i Cierco, Josep; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
  Descriptors Disseny curricular ; Ensenyament universitari; Geografia - Ensenyament universitari - Curriculums - Planificació ; Geografia - Ensenyament universitari - Catalunya 
  Quadre de classificació 6.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  Topogràfic Llu_2268
 
 
  Títol
 
Departament de Geografia. 1991-1993. Comissió Extraordinària del Pla d'Estudis  
  Lloc i data ?-?-1991 - 1992
  Descripció física 59 documents
  Nota Conjunt de Documents sobre la revisió del Pla d'Estudis de la llicenciatura de Geografia. Van des de Llu_2208 a Llu_2267. Conté: convocatòries de reunions, esborranys del projecte del nou pla d'estudis, aportacions de diversos professors, anotacions de reunions, i correspondència amb el deganat i el rectorat. A mes d'Enric Lluch, director del Departament de Geografia, les persones que més surten en aquests documents són: Rosa Ascón, responsable de la Comissió Extraordinària de Plans d'Estudi del departamet, Antoni F. Tulla, professor del departament, Pere Gabriel, vicedegà d'estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, i Josep Font i Cierco, vicerector d'Afers Acadèmics
  Nota Tots aquests documents van en una carpeta que porta per títol: CExtT Plans d'Estudis que equival a: Comissió Extraordinària de Treball sobre el Pla d'Estudis
  Idioma català
  Noms Lluch, Enric ; Tulla i Pujol, Antoni F. ; Ascón i Borràs, Rosa; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia ; Gabriel, Pere; Font i Cierco, Josep
  Descriptors Ensenyament universitari ; Disseny curricular; Geografia - Ensenyament universitari - Curriculums - Planificació ; Geografia - Ensenyament universitari - Catalunya 
  Quadre de classificació 6.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  Topogràfic Llu_2208
 
 
  Títol
 
Departament de Geografia. 1980-1991  
  Lloc i data ?-?-1990 - 1991
  Descripció física 36 documents
  Nota Conjunt de documents del Departament de Geografia. Van des de Llu_2155 a Llu_2191. Conté: convocatòries diverses de Consells de Departament, ordres del dia, actes i anotacions d'aquests consells, distribució de despatxos, pla docent, primers papers del pla d'estudis de 1991 (Llu_2134 a Llu_2154), llista d'estudiants amb beca Erasmus, fotocòpia del BOE de gener de 19090, retall de premsa sobre places de professorat contractat i un esborrany del reglament del professorat ajudant. La directora del departament aquest curs 1990-1991 era Gerda K. Priestley
  Nota Aquests documents anaven en una carpeta amb títol: Departament de Geografia UAB. 1990-91
  Idioma català
  Noms Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia ; Priestley, Gerda K.
  Descriptors Universitats - Cos docent ; Geografia - Ensenyament universitari - Curriculums - Planificació ; Disseny curricular; Universitats - Administració; Ensenyament universitari; Geografia - Ensenyament universitari - Catalunya 
  Quadre de classificació 6.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  Topogràfic Llu_2155
 

pàgina següent pàgina final