Arbones Fons personal Enric Lluch

Cerca

     
Paraula Clau:    
     

Tornar Tornar
Has buscat > Nom: Patronat d' Intercanvi Universitari
13 documents
Ordenar per :   Títol   |   Autor  |  Data data ascendent  data descendent  
  Visualitzant 1 a 10
pàgina següent página final
 

 
  Títol
 
Carta de Josep M. Batista i Roca a ?  
  Autor Batista i Roca, Josep M.
  Lloc i data ?-?-195-?
  Descripció física 2 p. manuscrites
  Nota L'autor expressa la voluntat de publicar a la revista occitana Vida Nova articles que resumeixin treballs sobre els diverses branques de la cultura catalana. Parla de les relacions culturals catalano-occitanes i de diversos congressos internacionals sobre llengua i literatura. Planteja també la voluntat d'enviar a diverses institucions internacionals un memoràndum sobre el genocidi cultural català. Finalment comenta la constitució d'un Patronat d'Honor de la revista Vida Nova format per Pau Casals, Ventura Gasol, Josep Carner i Pere Bosch Gimpera
  Nota La carta no porta encapçalament i no hi figura ni l'autor ni el destinatari, però atribuïm la carta a Batista i Roca. Semblaria que manca una pàgina entremig de les dues que conté el document. Aquest document forma part del conjunt de documents sobre el Patronat d'Intercanvi Universitari
  Idioma català
  Noms Patronat d' Intercanvi Universitari ; Bosch Gimpera, Pere ; Carner, Josep; Casals, Pau ; Gasol, Ventura
  Descriptors Antifranquisme ; Vida Nova 
  Quadre de classificació 4.3 Entre tercers
  Topogràfic Llu_0826
 
 
  Títol
 
Carta de ? a Ignasi Gonzalez Llubera  
  Autor ¿,
  Lloc i data Barcelona, 16-02-1955
  Descripció física 3 p. mecanografiades
  Nota L'autor de la carta posa en coneixement de Gonzalez Llubera la convocatòria d'una beca per a un estudiant britànic que anés a Catalunya a fer una tesi doctoral sobre un tema català, li explica en detall el condicionaments polítics del moment que fan que la convocatòria no es pugui fer des de Catalunya i la intenció d'ampliar aquest convocatòria a d'altres països europeus i als Estats Units. Li demana la seva col·laboració per la difusió d'aquesta convocatòria i li proposa que sigui ell la persona que figuri com a convocant de la beca.
  Idioma català
  Noms Gonzalez Llubera, Ignasi ; Patronat d' Intercanvi Universitari
  Descriptors Antifranquisme  
  Quadre de classificació 4.3 Entre tercers
  Topogràfic Llu_0825
 
 
  Títol
 
Carta de Jordi Carbonell a Josep M. Batista i Roca  
  Autor Carbonell, Jordi
  Lloc i data Barcelona, 27-06-1955
  Descripció física 2 p. mecanografiades
  Nota Jordi Carbonell demana notícies a Batista i Roca sobre qui serà el becari que ha de rebre la beca del Patronat d'Intercanvi Universitari (P.I.U.) i com s'ha fet la difusió de la beca. Posa molt d'èmfasi en la seguretat de les comunicacions entre ells i li demana molta prudència. En la carta es menciona a Frank Pierce, que devia ser el principal contacte acadèmic del Patronat i a Eulàlia Duran (filla de Duran i Sampere) que era la persona que podia fer de correu per dur a Barcelona la resposta que Carbonell li demana.
  Idioma català
  Noms Batista i Roca, Josep M. ; Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) ; Duran, Eulàlia; Pierce, Frank ; Duran i Sanpere, Agustí; Patronat d' Intercanvi Universitari
  Descriptors Antifranquisme  
  Quadre de classificació 4.3 Entre tercers
  Topogràfic Llu_0824
 
 
  Títol
 
Carta d'Enric Lluch a Jordi Carbonell  
  Autor Lluch, Enric
  Lloc i data Liverpool, 30-03-1958
  Descripció física 2 p. manuscrites
  Nota Enric Lluch comunica a Jordi Carbonell qui serà el nou becari que anirà a Barcelona a l'estiu de 1958 becat pel Patronat d'Intercanvi Universitari amb la modalitat de beca mensual per estudiar català. Li comenta també la necessitat de buscar un lector de català i castellà a la Universitat de Liverpool que el substitueixi a ell el curs 1958-59
  Idioma castellà
  Noms Carbonell, Jordi ; University of Liverpool ; Patronat d' Intercanvi Universitari
  Descriptors Antifranquisme  
  Quadre de classificació 4.2 Enviada
  Topogràfic Llu_0827
 
 
  Títol
 
Notícies sobre relacions culturals hispano-britàniques  
  Lloc i data 17-07-1962
  Descripció física 2 p. retalls de diari
  Nota Informació sobre l'aplicació del tractat cultural hispano-britànic (Llu_0903) i sobre lectorats de castellà a universitats britàniques (Llu_0904)
  Nota Aquests dos retalls estaven a la carpeta del Patronat d'Intercanvi Universitari
  Idioma castellà
  Noms Patronat d' Intercanvi Universitari
  Descriptors Espanya - relacions culturals - Gran Bretanya  
  Quadre de classificació 13.5 Retalls de premsa
  Topogràfic Llu_0903
 
 
  Títol
 
Documentació sobre becaris del Patronat d'Intercanvi Universitari  
  Lloc i data ?-?-1956 - 1961
  Descripció física 10 p. mecanoscrites, algunes són manuscrites i un sobre
  Nota Documents relacionats amb els becaris del Patronat d'Intercanvi Universitari que van obtenir una beca d'un mes per estudiar català a Barcelona (Llu_0828 a Llu_0839). Són rebuts signats pels becaris i emesos per Enric Lluch, dues cartes de Jordi Carbonell a Enric Lluch, una carta d'un becari a Jordi Carbonell, i anotacions diverses
  Idioma castellà
  Noms Patronat d' Intercanvi Universitari ; Carbonell, Jordi ; Lluch, Enric
  Descriptors Antifranquisme  
  Quadre de classificació 7.2 Programa Internacional Universitari
  Topogràfic Llu_0828
 
 
  Títol
 
Documentació sobre la beca del Patronat d'Intercanvi Universitari atorgada a G. Brietzke   
  Autor Lluch, Enric
  Lloc i data ?-?-1960 - 1961
  Descripció física 7 p. mecanoscrites, algunes manuscrites
  Nota Dues anotacions sobre la beca atorgada a G. Brietzke (Llu_0822) i els rebuts mensuals, emesos per Enric Lluch i signats per G. Brietzke (Llu_0823)
  Idioma català
  Noms Patronat d' Intercanvi Universitari ; Lluch, Enric
  Descriptors Antifranquisme  
  Quadre de classificació 7.2 Programa Internacional Universitari
  Topogràfic Llu_0822
 
 
  Títol
 
Documentació sobre la beca del Patronat d'Intercanvi Universitari atorgada D. A. Barras  
  Lloc i data ?-?-1958 - 1959
  Descripció física 10 p. manuscrites, algunes són mecanoscrites
  Nota Conté correspondència entre Jordi Carbonell i D. A. Barras, i entre Jordi Carbonell i Josep Maria Batista i Roca (documents Llu_0817 a Llu_0820), i els rebuts mensuals emesos per Enric Lluch i signats per D. A. Barras (Llu_0821)
  Nota Els rebuts i algunes cares estan escrites en català
  Idioma anglès
  Noms Barras, D. A. ; Batista i Roca, Josep M. ; Carbonell, Jordi; Patronat d' Intercanvi Universitari
  Descriptors Antifranquisme  
  Quadre de classificació 7.2 Programa Internacional Universitari
  Topogràfic Llu_0817
 
 
  Títol
 
Documentació sobre la beca del Patronat d'Intercanvi Universitari atorgada a J.A. Robson   
  Lloc i data ?-?-1956 - 1957
  Descripció física 12 pàgines mecanoscrites, algunes són manuscrites
  Nota Conté la correspondència entre Jordi Carbonell i J. A. Robson sobre la beca del Patronat d'Intercanvi Universitari (documents: Llu_0810 a Llu_0814), un informe de M. D. Knowles sobre J. A. Robson (Llu_0815), i els rebuts de cobrament mensual de la beca emesos per Enric Lluch i signats per J.A. Robson (Llu_0816)
  Nota Els rebuts de cobrament estan en català
  Idioma anglès
  Noms Carbonell, Jordi ; Lluch, Enric ; Knowles, M. D.; Robson, J. A. ; Patronat d' Intercanvi Universitari
  Descriptors Antifranquisme  
  Quadre de classificació 7.2 Programa Internacional Universitari
  Topogràfic Llu_0810
 
 
  Títol
 
Documentació sobre la beca del Patronat d'Intercanvi Universitari atorgada a John Elliot   
  Lloc i data ?-?-1955 - 1957
  Descripció física 17 p. mecanoscrites i algunes manuscrites
  Nota Conté cartes entre Jordi Carbonell i P. Russell-Gebett de la Universitat de Nottingham sobre la beca atorgada a John Elliot per part del Patronat d'Intercanvi Universitari (documents: Llu_0802 a Llu_0805), informes de Ferran Soldevila i de H. Butterfield de la Universitat de Cambridge (documents Llu_0806 i Llu_0807) sobre el treball de Jonh Elliot, sol·licitud de la beca per part de John Elliot (Llu_0808), i els rebuts de les mensualitats cobrades, emesos per Enric Lluch i signats per John Elliot (Llu_0809)
  Nota Algunes de les cartes estan escrites en anglès
  Idioma català
  Noms Carbonell, Jordi ; Lluch, Enric ; Patronat d' Intercanvi Universitari; Soldevila, Ferran ; Elliot, John; Russell - Gebbett, Paul
  Descriptors Antifranquisme  
  Quadre de classificació 7.2 Programa Internacional Universitari
  Topogràfic Llu_0802
 

pàgina següent pàgina final