Arbones Fons personal Enric Lluch

Cerca

     
Paraula Clau:    
     

Tornar Tornar
Has buscat > Nom: Institut de Batxillerat Egara
9 documents
Ordenar per :   Títol   |   Autor  |  Data data ascendent  data descendent  
  Visualitzant 1 a 9
 

 
  Títol
 
Homenatge a Pau Vila  
  Lloc i data ?-?-1981
  Descripció física 1 full mecanografiat amb títol manuscrit
  Nota Llistat d'obres de Pau Vila incloses en el dossier que van elaborar els alumnes de l'Institut de Batxillerat Egara en motiu de l'homenatge a Pau Vila que va organitzar aquest institut. Aquest dossier constava de 17 documents, no es disposa cap còpia del document 2 d'aquests llistats, tots els altres van del document Llu_0842 al Llu_0861
  Nota El document porta la capçalera de l'Institut de Batxillerat Egara
  Idioma català
  Noms Institut de Batxillerat Egara ; Vila, Pau
  Quadre de classificació 13.7 Programes de conferències, jornades, cursos, etc.
  Topogràfic Llu_0841
 
 
  Títol
 
Biblioteca Pau Vila dels Instituts Egara i ?  
  Autor Lluch, Enric
  Lloc i data 23-04-1981
  Descripció física 2 p. manuscrites
  Nota Aquest document sembla un resum d'una conferència, probablement impartida als Instituts de Batxillerat de ? i Ègara, sobre Pau Vila feta per Enric Lluch i Marc-Aureli Vila. Lluch va fer un esbós biogràfic de Pau Vila mentre que Marc-Aureli Vila parlà de: Les cinc persones que van incidir en la formació de Pau Vila
  Nota El nom del primer institut que figura en el títol és il·legible.
  Idioma català
  Noms Vila, Pau ; Vila, Marc-Aureli ; Institut de Batxillerat Egara
  Quadre de classificació 9.4 Anotacions
  Topogràfic Llu_0949
 
 
  Títol
 
Escrit de Pau Vila sobre el carbó  
  Autor Vila, Pau
  Lloc i data ?-?-1979
  Nota Text publicat al llibre: Opinions d'un geògraf i actituds d'un ciutadà. Selecció d'escrits de Geografia de Pau Vila, editat per Curial Edicions catalanes, a cura de Lluís Casassas i Simó. Publicat l'any 1937 a La Publicitat
  Nota És un dels documents del dossier de l'homenatge a Pau Vila que va celebrar l'Institut de Batxillerat Egara l'any 1981 (document Llu_0841)
  Idioma català
  Noms Casassas i Simó, Lluís ; Institut de Batxillerat Egara
  Descriptors Opinions d'un geògraf i actituds d'un ciutadà. Selecció d'escrits de geografia de Pau Vila  
  Quadre de classificació 13.3 Separates, articles i opuscles
  Documents relacionats Llu_0841
  Topogràfic Llu_0862
 
 
  Títol
 
Escrits de Pau Vila sobre aspectes geogràfics de Catalunya  
  Autor Vila, Pau
  Lloc i data ?-?-1978
  Descripció física 36 p. impreses, són còpia
  Nota 8 textos publicats al llibre: Aspectes geogràfics de Catalunya. Selecció d'escrits de Geografia de Pau Vila, editat per Curial Edicions catalanes, a cura de Lluís Casassas i Simó. Els escrits són els següents: L'habitat a muntanya: la casa, publicat l'any 1925 al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (Llu_0854); La indústria tèxtil catalana a l'edat mitjana, publicat l'any 1933 al llibre de Pau Vila Visions geogràfiques de Catalunya I (Llu_0855); Localització i evolució de la indústria del paper a Catalunya, publicat al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya l'any 1935 (Llu_0856); La indústria del fang, publica a La Publicitat l'any 1930 (Llu_0857); La imatgeria popular catalana, publicat al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya als números 464 - 465 (Llu_0858); La lluita per l'aigua, publicat a La Publicitat l'any 1929 (Llu_0859); El clima de Menorca (Llu_0860); El poblament de Catalunya i el problema geogràfic de l'aigua, comunicació al Congrés Internacional de Geografia a Amsterdam l'any 1938 (Llu_0861)
  Nota És un dels documents del dossier de l'homenatge a Pau Vila que va celebrar l'Institut de Batxillerat Egara l'any 1981 (document Llu_0841)
  Idioma castellà
  Noms Casassas i Simó, Lluís ; Institut de Batxillerat Egara
  Descriptors Catalunya - Geografia ; Aspectes geogràfics de Catalunya. Selecció d'escrits de Pau Vila 
  Quadre de classificació 13.3 Separates, articles i opuscles
  Documents relacionats Llu_0841
  Topogràfic Llu_0854
 
 
  Títol
 
Escrits de Pau Vila sobre el Vallès  
  Autor Vila, Pau
  Lloc i data ?-?-1977
  Descripció física 23 p. impreses, són còpia
  Nota Sis textos de Pau Vila sobre el Vallès, inclosos en el llibre: La divisió territorial de Catalunya. Selecció d'escrits de Pau Vila. Llibre editat per Curial Edicions catalanes, a cura de Lluís Casassas i Simó. Els textos són diversos capítols del llibre de Pau Vila: El Vallès. Assaig geogràfic, publicat l'any 1930 per la Casa del Vallès. Els capítols són els següents: 1. L'ambient geogràfic (Llu_0848); 2. El poblament(Llu_0849); 4. L'evolució i la creixença de Sabadell (Llu_0850); 5. L'evolució i la creixença de Terrassa (Llu_0851); 6. L'adaptació moderna(Llu_0852); i 7. La població vallesana (Llu_0853)
  Nota És un dels documents del dossier de l'homenatge a Pau Vila que va celebrar l'Institut de Batxillerat Egara l'any 1981 (document Llu_0841)
  Idioma català
  Noms Casassas i Simó, Lluís ; Institut de Batxillerat Egara
  Descriptors Divisió territorial de Catalunya, La ; Vallès, El; Vallès. Assaig geogràfic, El; Sabadell (Vallès Occidental); Terrasa (Vallès Occidental) 
  Quadre de classificació 13.3 Separates, articles i opuscles
  Documents relacionats Llu_0841 i amb
  Topogràfic Llu_0848
 
 
  Títol
 
Escrits de Pau Vila sobre la divisió territorial de Catalunya  
  Autor Vila, Pau
  Lloc i data ?-?-1977
  Descripció física 17 p. impreses. són còpia
  Nota Tres textos de Pau Vila sobre la divisió territorial de Catalunya inclosos en el llibre: La divisió territorial de Catalunya. Selecció d'escrits de Pau Vila. Llibre editat per Curial Edicions catalanes, a cura de Lluís Casassas i Simó. El tres escrits són: Un projecte de divisió territorial de Catalunya en comarques publicat l'any 1931 per la Casa del Vallès (document Llu_0845): La gènesi de la divisió territorial pàg. 49-64 del llibre La divisió territorial de Catalunya publicat l'any 1937 (document Llu_0846); i La implantació de la Divisió Territorial de Catalunya pàgines 64-87 del mateix llibre de l'any 1937 (document Llu_0847)
  Nota És un dels documents del dossier de l'homenatge a Pau Vila que va celebrar l'Institut de Batxillerat Egara l'any 1981 (document Llu_0841)
  Idioma català
  Noms Casassas i Simó, Lluís ; Institut de Batxillerat Egara
  Descriptors Catalunya - Divisions administratives i polítiques ; Divisió territorial de Catalunya, La 
  Quadre de classificació 13.3 Separates, articles i opuscles
  Documents relacionats Llu_0841
  Topogràfic Llu_0845
 
 
  Títol
 
Els aspectes demogràfics de la Barcelona del segle XX. Els antecedents  
  Autor Vila, Pau
  Lloc i data ?-?-1974
  Descripció física 5 p. impreses, són còpia
  Nota Capítol del llibre: Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps de Pau Vila i Lluís Casassas, editat per l'editorial Aedos l'any 1974
  Nota És un dels documents del dossier de l'homenatge a Pau Vila que va celebrar l'Institut de Batxillerat Egara l'any 1981 (document Llu_0841)
  Idioma català
  Noms Casassas i Simó, Lluís ; Aedos ; Institut de Batxillerat Egara
  Descriptors Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps ; Barcelona (Barcelonès) 
  Quadre de classificació 13.3 Separates, articles i opuscles
  Documents relacionats Llu_0841
  Topogràfic Llu_0844
 
 
  Títol
 
L'Assentament de la Nova Catalunya  
  Autor Vila, Pau
  Lloc i data ?-?-1967
  Descripció física 3 p. impreses, són còpia amb anotació manuscrita
  Nota Capítol XV de l'obra de Pau Vila: Joan Orpí. L'home de la Nova Catalunya
  Nota És un dels documents del dossier de l'homenatge a Pau Vila que va celebrar l'Institut de Batxillerat Egara l'any 1981 (document Llu_0841)
  Noms Orpí, Joan ; Institut de Batxillerat Egara
  Descriptors Joan Orpí. L'home de la Nova Catalunya  
  Quadre de classificació 13.3 Separates, articles i opuscles
  Topogràfic Llu_0843
 
 
  Títol
 
Aspecte del terreny  
  Autor Vila, Pau
  Lloc i data ?-?-1937
  Descripció física 3 p. impreses, són còpia amb anotació manuscrita
  Nota Aquest document correspon al primer apartat del llibre de Pau Vila La Fesomia geogràfica de Catalunya publicada l'any 1937
  Nota Porta el títol del llibre amb anotació manuscrita. És un dels documents del dossier de l'homenatge a Pau Vila que va celebrar l'Institut de Batxillerat Egara l'any 1981 (document Llu_0841)
  Idioma castellà
  Noms Institut de Batxillerat Egara
  Descriptors Fesomia geogràfica de Catalunya, La  
  Quadre de classificació 13.3 Separates, articles i opuscles
  Documents relacionats Llu_0841
  Topogràfic Llu_0842