Lluís Capdevila Fons personal Lluís Capdevila

Sobre el fonsContingut del fons

El Fons Capdevila reuneix part dels manuscrits i mecanoscrits d’obra pròpia de Lluís Capdevila, així com també algunes de les seves traduccions. Destaquen, per la seva quantitat, les obres de teatre.

Aquest fons encara està en procés de catalogació. De moment aplega un total de 193 documents. La documentació cobreix el període de 1923 a 1977 i està organitzada seguint el quadre de classificació que podeu trobar al menú lateral esquerre d’aquesta pàgina.

Citeu com: Fons Lluís Capdevila (Universitat Autònoma de Barcelona)

Cerca de documents

Podeu cercar dins la base de dades:

1. A través del menú lateral esquerre

2. Consultant els diversos índexs que es proporcionen:

Índex de noms: a la llista de noms hi trobareu tant persones com institucions que apareixen citades en els documents o que són autors dels mateixos.

Índex de matèries: llistat de paraules clau controlades que defineixen el contingut del document. Apareixen també títols de revistes, de llibres, ...

3. Per cronologia

4. A través de la cerca buscareu a qualsevol camp de la fitxa bibliogràfica dels documents.

Drets

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.