Universitat Autònoma de Barcelona   Català  |  Español 

Les Mirages

Henri Sauguet  

Choreographer: Lifar, Serge
Description: Ballet en un acte i dos quadres de Serge Lifar i A. Cassandre amb música de Henri Sauguet i coreografia de Serge Lifar.
Release data:
22 - 07 - 1944
Release in Spain: 12 - 05 - 1951
Release at the Liceu: 12 - 05 - 1951
Language: French
Genre: Ballet 
RELATED DOCUMENTS

Book of the concierge
Fantasía coreográfica en un acto y dos cuadros de A. Cassandre y Serge Lifar, música de Henri Sauguet, coreografía de Serge Lifar.   Llegir el Libro del conserje