Universitat Autònoma de Barcelona   Català  |  Español 

La Solipanta

Roca, J.  

Release data:
25 - 5 - 1980
Release in Spain: 25 - 5 - 1980
Release at the Liceu: 25 - 5 - 1980
Cast: En aquest cas J. Roca va fer la instrumentació de la música. Els figurins eren de Ramon Ivars
Genre: Ballet 
RELATED DOCUMENTS