Universitat Autònoma de Barcelona   Català  |  Castellano 

Tiefland

Eugen d'Albert  

Literary author: Guimerà, Àngel 
Llibrettist: Rudolph Lothar
Based on: L'obra "Terra baixa", d'Àngel Guimerà
Description: Drama musical en un pròleg i dos actes
Release data:
15 - 11 - 1903
Release at the Liceu: 18 - 01 - 1910
Language: German
Genre: Opera
Note: L'estrena el 1910 es va fer amb el títol "Terra bassa", cantada en italià. 
RELATED DOCUMENTS

Book of the concierge
Éxito completo, grandes aplausos a los intérpretes y al Maestro Director (...)   Llegir el Libro del conserje