Universitat Autònoma de Barcelona   Català  |  Español 

Il Segreto di Susanna

Ermanno Wolf-Ferrari  

Llibrettist: Enrico Golisciani
Based on: La serva padrona de Pergolesi i d'altres òperes del segle XVIII
Description: Òpera en un acte d'Ermanno Wolf-Ferrari
Release data:
4 - 1 - 1909
Release in Spain: 2 - 12 - 1916
Release at the Liceu: 2 - 12 - 1916
Language: Italian
Genre: Opera 
RELATED DOCUMENTS

Book of the concierge
No ha gustado ni el argumento ni la ejecución   Llegir el Libro del conserje