Universitat Autònoma de Barcelona   Català  |  Español 

La Tapada del Retiro

Manent i Maurant, Nicolau  

Llibrettist: Balaguer i Cirera, Víctor ; Amado Larrosa, Gregori
Description: Sarsuela en tres actes amb música de Nicolau Manent i Maurant i amb llibret de Víctor Balaguer i Cirera i Gregori Amado Larrosa.
Release data:
26 - 2 - 1853
Release in Spain: 26 - 2 - 1853
Release at the Liceu: 26 - 2 - 1853
Language: Spanish
Genre: Zarzuela
Note: Va ser estrenada al Gran Teatre del Liceu el 26 de febrer del 1853. 
RELATED DOCUMENTS