Universitat Autònoma de Barcelona   Català  |  Español 
   
  Keyword:
   
 

Since its beginnings, the management of the theatre was entrusted to a businessman, or to a company owned by different individuals. According to the contract between each businessman and the Societat, a report on the management or an account statement had to be submitted.

This collection includes documents related to the different businessmen and to the seasons, whether they are brochures, advertisements, contracts or other administrative documents.

Administration

Record 1 to 10 from 45

Order by :   Title  |   Author  |  Date fecha descendente  fecha ascendente  

volver a la página anterior Back 

Next page Last page

  Gran Teatro del Liceo, escrituras y otros documentos

Date: 1983
Description: 4 p. mecanoscrites amb anotacions manuscrites
Note: Inventari de diferents documents (escriptures, convenis, contractes...)
Language: castellà
Descriptors: Administració ; Assumptes jurídics ; Escriptures
Collection: Administration
  Escritura de Carta de pago y cancelación de fianza otorgada por Don José Fugarolas Arquer y Don Juan Antonio Pamias a favor de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo
Arquer, José F.
Pamias, Juan A.

Date: 1959
Description: 1 volum
Language: castellà
Descriptors: Documents notarials ; Escriptures
Collection: Administration
  Escritura de ACTA, autorizada a instancia del señor Napoleone Annovazzi Giovannoni y de Don José Fugarola Arquer, en Barcelona a 10 de Agosto de 1953

Annovazzi, Napoleone
Arquer, José F.
Foncillas y Loscertales, José María

Date: 1953
Description: 1 volum
Note: Empresa J.F. Arquer 
Note: Acta en que l'advocat i notari J.M. Foncillas fa constar certes manifestacions sobre preteses injúries i calumnies entre el director d'orquestra Napoleone Anovazzi i l'empresari J.F. Arquer
Language: castellà
Descriptors: Documents notarials ; Escriptures
Collection: Administration
  Prórroga concesión del Gran Teatro del Liceo a D. José Arquer
Arquer, José F.
Fages Vila, Félix
Noguer, Ramón

Date: 1951
Description: 6 documents
Note: Escriptura de la pròrroga i modificació de concessió d'empresa atorgada per J.F. Arquer en nom propi i Fèlix Fages i Ramon Noguer en representació de la Societat del G.T. del Liceu i altres documents
Language: castellà
Descriptors: Escriptures
Collection: Administration
  Petició de certificació literal de la inscripció primera de la finca núm. 18

Pla, Juan Antonio

Date: 1914
Description: 26 p.
Note: Juan Antonio Plá Utrillo demana certificació literal de la inscripció primera de la finca número 18
Language: castellà
Descriptors: Socis ; Escriptures
Collection: Administration
  Escritura de contrato y próroga de arriendo del Gran Teatro del Liceo otorgada por José Ma Vera y Gabriel con José Francisco García Verdún, autorizada por José Falp, notario : 26 de noviembre de 1875

Vera Gabriel, José María
García Verdún, José Francisco
Falp, José

Date: 1875
Description: 9 f., manuscrits
Language: castellà
Descriptors: Arrendaments ; Escriptures
Collection: Administration
  Escritura de convenio entre el Sr. Director de la Sociedad de Srs. Accionistas del Gran Teatro del Liceo y D. Ramon Enche, autorizada por D. José Falp, notario : 27 de marzo de 1874

Enche, Ramón
Falp, José

Date: 1874
Description: 2 documents
Note: Inclou escriptura i un nomenament de representant de l'empresa
Language: castellà
Descriptors: Arrendaments ; Escriptures
Collection: Administration
  Escritura de cesión otorgada por Ramón Enche a favor de José Francisco García y Verdún, autorizada por Hermenegildo Martí y Ferrer, notario : 27 de junio de 1874

García Verdún, José Francisco
Enche, Ramón
Martí y Ferrer, Hermenegildo

Date: 1874
Description: 3 documents
Note: Inclou escriptura, carta de pagament i documents notarials
Language: castellà
Descriptors: Arrendaments ; Escriptures
Collection: Administration
  Arriendo del Gran Teatro del Liceo a D. José Francisco García Verdun ante D. José Falp notario de Barcelona a 4 de Stbre de 1874

García Verdún, José Francisco
Falp, José

Date: 1874
Description: 2 documents
Note: Inclou una carta
Language: castellà
Descriptors: Arrendaments ; Escriptures
Collection: Administration
  Escritura de prórroga de arriendo otorgada por parte de la Sociedad de accionistas del Gran Teatro del Liceo a favor de don José San Martín, autorizada por D. José Falp, notario : 11 de julio de 1873

San Martín, José
Falp, José

Date: 1873
Description: 13 f., manuscrits
Language: castellà
Descriptors: Arrendaments ; Escriptures ; Edificis
Collection: Administration
Next page Last page