El laboratori de Marie Curie

Inici


Marie Sklodowska Curie (1867-1934) és una icona científica i probablement la dona de ciència més popular de tots els temps. Aquest any celebrem l'Any Internacional de la Química en part per ser el primer centenari del seu Premi Nobel de Química, en reconeixement als seus serveis en l’avanç de la química, i també perquè va descobrir els elements radi i poloni, va aïllar el radi i va estudiar la seva naturalesa i compostos. Com a dona de ciència, Marie Curie va haver de fer front a problemes comuns a d’altres dones, i va trobar solucions que avui dia continuen sent rellevants. A més a més, va ser una persona immersa en un règim complex de producció de coneixement, un règim que era alhora intel·lectual, material, polític i social.
Sovint la imatge heroica de Marie Curie ignora la seva visió global de la radioactivitat i el seu caràcter de científica emprenedora, capaç de mobilitzar recursos i promoure la ciència en fronts molt diversos, de la recerca fonamental a les aplicacions terapèutiques. Per a aconseguir-ho, Marie Curie va erigir el laboratori de radioactivitat més ben dotat del món a principis del segle XX, l’Institut del Radi de París. Una de les poques imatges de Marie Curie fora del laboratori, la fotografia del seu viatge als Estats Units, revela una de les facetes menys conegudes, però tanmateix essencials, de l’autèntica Marie Curie. Hi apareix acompanyada del president i el director tècnic de l’empresa Standard Chemical Company, que extreia radi dels minerals d’urani de Colorado i havia elaborat el radi que Marie Curie havia anat a buscar a Amèrica.

Abril-Maig 2011 - UAB. Biblioteca de Ciència i Tecnologia - Crèdits - Exposicions anteriors

bib.ciencia.tecnologia@uab.cat