El laboratori d'Antoine-Laurent Lavoisier

Inici


L’any 1774 Priestley va visitar Paris i va informar Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) de les extraordinàries propietats d’un nou “aire” que havia obtingut en escalfar la calç de mercuri (l’òxid de mercuri vermell). L’any 1777 Lavoisier va identificar aquest nou “aire” com la part eminentment respirable de l’aire atmosfèric i el va designar amb el nom d’oxigen. Aquest vas ser un episodi crucial per la nova química que va inaugurar Lavoisier i que va suposar una veritable revolució en la física i en la química. Aquesta revolució química va anar més enllà del descobriment de l’oxigen i de disposar d’una teoria per a la combustió i la calcinació. També va proporcionar una teoria per a l’esta gasós, per a l’acidesa, per a la composició de les substàncies i per a la respiració i la fermentació. A més d’impulsar una metodologia quantitativa per la química i el desenvolupament d’una nova nomenclatura.


Abril-Maig 2011 - UAB. Biblioteca de Ciència i Tecnologia - Crèdits - Exposicions anteriors

bib.ciencia.tecnologia@uab.cat