Aquest curt d’animació reconstrueix la vida de Galois i forma part de la pel·lícula Nada es casualidad 3:19 , producció hispano-mexicana del 2008 que, en clau de comèdia, filosofa sobre la casualitat a les nostres vides.

Aquest any 2011 es commemora el bicentenari del naixement d'Évariste Galois (1811-1832), matemàtic francès que, tot i la seva curta vida, va revolucionar el món de l'Àlgebra aportant diverses contribucions com, per exemple, un criteri per tal de decidir si es poden calcular de forma exacta les arrels d'un polinomi usant radicals.

Aquesta exposició de la biblioteca vol descobrir certs aspectes científics i lúdics de la seva teoria, explicant les bases matemàtiques que continuen vigents avui en dia. I mostrant com, amb línies i punts, es pot fer geometria plegant paper.

A nivell internacional, tant l’Instiut Henri Poincaré com el poble natal de Galois, Bourg-la-Reine, han organitzat diverses activitats per sumar-se a la commemoració.


Galois