Informes IUNE

 
Accés gratuït
Accés al recurs Accés al recurs
IndicadorsIndicadors:
Índex de coautoria

Més informació Enfocat a:  -  Autors  -  Revistes

L'Observatorio IUNE presenta informes sobre l'activitat investigadora de les universitats del Sistema Universitari Espanyol (SUE) de forma anual des de 2015. A partir de l'anàlisi d'indicadors provinents de diferents fonts es recullen aspectes relatius als recursos econòmics de les universitats, el professorat, l'activitat científica, l'activitat científica en nombre d'articles i altres publicacions, el percentatge de col·laboració, la competitivitat, la innovació, la capacitat formativa i l'atracció de talent.