UAB
 

Formulari electrònic per a donar-se d'alta com a usuari de la

Biblioteca de Veterinària de la UAB 


Només per a membres del Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona


Dades de l'usuari

* Nom i cognoms: 
* DNI: 
* Adreça:  
* Codi Postal:    * Població: 
* Telèfon:      
* Correu electrònic: 

 

* Número de col.legiat:

 

Segona adreça per localitazació laboral i/o personal

* Adreça: 
* Codi Postal:    * Població: 
* Telèfon:      
* Correu electrònic: 
Observacions:

 

Per qualsevol consulta o suggeriment envieu un correu a la 
Biblioteca de Veterinària