UAB
 
RECURSOS INTERNET: CENTRES ACADÈMICS I ORGANISMES PROFESSIONALS


Centres acadèmics
    Espanya

Universidad de Burgos. A la Facultat de Ciències es pot cursar Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria

Universidad de Córdoba. Facultad de Veterinaria

Universidad de Extremadura. La Facultad de Veterinaria es troba al Campus de Càceres

Universidad de las Palmas. Facultad de Veterinaria.

Universidad de León. Facultad de Veterinaria

Universitat de Lleida. A l'ETSEA es pot cursar la llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria.

Universidade de Santiago de Compostela. La Facultade de Veterinaria es troba al Campus de Lugo

Universitat de València. A la facultat de Farmàcia es pot cursar Ciència i Tecnologia del Aliments

Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria

Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària.

   Estranger

Asociación Europea de Centros de Enseñanza Veterinaria (EAEVE)
The Association of American Veterinary Medical Colleges

Association of Teachers of Veterinary Public Health and Preventive Medicine

College of Veterinary Medicine. Washington State University

European Veterinary Schools

Faculdade de Medicina Veterinária. Universidade Técnica de Lisboa

Faculty of Veterinary Medicine. University College Dublin

Faculty of Veterinary Medicine - Faculteit Diergeneeskunde. Universiteit Utrecht (Holanda)

Faculty of Veterinary Science. University of Liverpool

French Veterinary Schools

Institute of Veterinary, Animal and Biomedical Sciences. Massey University (Nova Zelanda)

Ontario Veterinary College. University of Guelph (Canadà)

The Royal School of Veterinary Studies. University of Edinburgh

Tierärztliche Hochschule Hannover. Alemanya

United Kingdom and Ireland Veterinary Schools

Veterinärmedizinische Universität Wien. Austria

Veterinarski Fakultet Sarajevo
Veterinary in Italy

Veterinary School. University of Cambridge

VeteriNet - US Veterinary Schools - International Veterinary Schools

Col.legis Oficials

Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares

Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

Col.legi Oficial de Veterinaris de València

Consejo General de Colegios Veterinarios de España

Colegios Oficiales de Veterinaria - Enllaços amb els col·legis oficials de veterinaris

Consell Valencià de Col·legis Veterinaris

ZOOVET : Organización Colegial Veterinaria Española

Organismes professionals

American Veterinary Medical Association (AVMA)
Australian Veterinary Association (AVA) 

BraveNet - xarxa de veterinaris del Brasil

British Veterinary Association

Canadian Veterinary Medical Association (CVMA)

Commonwealth Veterinary Association

Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

Ordre National des Vétérinaires - xarxa de veterinaris de França

Real Academia de Ciencias Veterinarias

VeteriNet - xarxa de veterinaris de Canadà 

Publicacions electròniques (llibreries, catàlegs de publicacions, etc.)

Amazon
Barnes & Noble

Hartcourt's

Penguin Books

Recommended list of books and other information resources for zoo and aquarium libraries

 

 

 
© 2005 Servei de Biblioteques
Darrera actualització:
21-11-2005